l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Úsek D6 u Žalmanova má již virtuální podobu

25. 5. 2020
Částí dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi se mohou projet řidiči, a to zatím ve virtuální podobě. ŘSD zveřejnilo novou vizualizaci tohoto bezmála sedmikilometrového úseku D6 v Karlovarkském kraji. Virtuální zpracování stavby má za cíl…

Řidiči už jezdí po nové přeložce

12. 5. 2020
Další podstatný krok nastal v případě stavby úseku dálnice D6 kolem Řevničova.

Nad D6 byl zprovozněn nový most

4. 5. 2020
Konce jízdy po objízdných trasách se dočkali řidiči projíždějící v okolí Řevničova.

Proti rozhodnutí byla podána odvolání

18. 4. 2020
Počátkem března 2020 vydal Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby pro dva plánované úseky dálnice D6.

Most u Řevničova je dokončený

6. 4. 2020
Ještě v letošním roce bude zprovozněn další úsek dálnice D6 tvořený obchvatem Řevničova. Na 4,2 km dlouhé stavbě se nachází také jeden velký mostní objekt, který překonává rokli Krušovického potoka.

Příprava většiny úseků pokročila

28. 3. 2020
Postupné kroky vedoucí k zahájení stavby dalších částí dálnice D6 podniklo v minulých dnech ŘSD. Hned u trojice úseků byl koncem března vybrán zhotovitel projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) včetně…

U Krupé začne archeologický výzkum

6. 1. 2020
V příštích týdnech bude v okolí kostela v Krupé zahájen záchranný archeologický průzkum, který bude předcházet samotné stavbě dalšího úseku dálnice D6.

Úsek u Krupé má blízko ke stavebnímu povolení

21. 11. 2019
Příprava dalších úseků dálnice D6 plynule pokračuje. Nejblíže k realizaci má část kolem obce Krupá. U této stavby ŘSD podalo již všechny žádosti o vydání stavebního povolení.

Příprava D6 bude mít koordinátory

12. 10. 2019
Karlovarský kraj a ŘSD bude mít koordinátory pro dostavbu plánované dálnice D6. Spolupráce obou institucí má za cíl měla urychlit přípravu jednotlivých zbývajících úseků D6.

Proti trase D6 vznikla petice

2. 10. 2019
Obyvatelé Bílence na Podbořansku sepsali petici proti plánované trase dálnice D6 v úseku Petrohrad-Lubenec. Přes 12 km dlouhý úsek má vést jižně od této místní části Lubence. Současná I/6 přitom vede severně.

Bochov chce posunout křižovatku východněji

24. 9. 2019
Zástupci města Bochov nesouhlasí s umístěním připravované mimoúrovňové křižovatky. V dosavadních plánech se MÚK Bochov nachází severozápadně od města, které by chtělo přemístit křižovatku více na východ.

Plánované úseky D6 budou širší

17. 9. 2019
Centrální komise ministerstva dopravy dne 17. 9. 2019 přehodnotila předchozí rozhodnutí o zúžení části karlovarské D6. Projektanti se tedy vrací k původní variantě, tj. šířce 25,5 m a maximální povolené rychlost 130 km/h.

Budoucí přehrada ovlivní podobu dálnice

28. 8. 2019
S úpravou technického řešení jednoho z mostů se musí vypořádat projektanti při přípravě úseku dálnice D6 mezi Lubencem a Petrohradem.

Úseky D6 v Karlovarském kraji dostaly souhlas

23. 8. 2019
Ministerstvo životního prostředí vydalo 23. srpna 2019 souhlasné závazné stanovisko EIA na celkem čtyři plánované úseky dálnice D6 v Karlovarském kraji.

Karlovarský kraj chce širší dálnici

17. 6. 2019
Karlovarský kraj nesouhlasí s tím, aby se připravovaná část dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Bošovem plánovala ve zúžené variantě s šířkou 21,5 metru a maximální rychlostí 110 kilometrů za hodinu.

Kolem Lubence se sázelo ve velkém

12. 6. 2019
Tisíce stromů a keřů nechalo u Lubence vysadit Ředitelství silnic a dálnic.

Veřejné projednání EIA

30. 5. 2019
V dubnu 2019 se v Karlových Varech uskutečnilo veřejné projednání EIA pro úsek D6 na území Karlovarského kraje.

Ministerstvo stanovilo desítky podmínek k dálnici D6 na Karlovy Vary

3. 12. 2018
Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k dálnici D6 Praha Karlovy Vary na území Ústeckého kraje.

Tři přemostění na dálnici D6 pohlídá rozmrazovací systém

25. 11. 2018
Tři mosty na dálnici D6 u Kynšperka nad Ohří hlídá od letošní zimy automatický rozmrazovací systém. Ten sem byl instalován během letošního léta a podzimu a má za úkol hlídat bezpečnost řidičů ve chvíli, kdy silnice začíná namrzat.

Výstavba klíčového dálničního tahu z Prahy do Karlových Varů získala posudek EIA

24. 11. 2018
Další úsek klíčové dálnice spojující Karlovy Vary s Prahou získal kladný posudek o vlivu na životní prostředí. Záměr Ředitelství silnic a dálnic nahradit stávající silnici první třídy novostavbou D6 vedoucí přes obce Petrohrad, Vroutek,…
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR