l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

ŘSD získalo další pozemky pro stavbu U Krupé

27. 11. 2020
Znatelný pokrok nastal v přípravě stavby dalšího úseku D6. Tím je 6,5 km dlouhá část dálnice kolem Krupé, kde ŘSD zbývalo v průběhu listopadu získat poslední čtyři listy vlastnictví. Aktuálně je vypořádáno 97,30 % pozemků. Úsek kolem Krupé bude přímo navazovat na část u Krušovic, která se řidičům otevře v pondělí 30. listopadu. Zahájení stavby se předpokládá v první polovině příštího roku. Momentálně běží stavební řízení. K zahájení výstavby by v případě bezproblémového dokončení přípravy mohlo dojít v roce 2021 také u úseku D6 kolem Hořesedel. Tam bylo v listopadu vypořádáno 71,94 %, takže ŘSD chybělo 39 listů vlastnictví.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR