l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začala betonáž estakády

1. 12. 2022
V tomto týdnu zahájila zhotovitelská firma Metrostav Infrastructure a.s. betonáž 805 metrů dlouhé estakády na dálnici D6 u Krupé. Zatím proběhla betonáž dvou polí o délce 70 m, na níž bylo potřeba 600 kubíků betonu. Práce zatím probíhají…

Průzkum přináší bohaté nálezy

29. 11. 2022
Na budoucí trase dálnice D6 u Hořoviček a Hořešedel o celkové délce 14,4 km bylo archeology dosud prozkoumáno celkem 1232 objektů. Práce nyní pokračují na bohatých lokalitách u Hořoviček, kde kromě desítek železářských pecí byla nalezena…

Uzavírka potrvá déle

11. 11. 2022
Z důvodu dodatečné injektáže nadložiskových bloků mostu na D6 u Lubence bude dopravní omezení trvat až do 14. 12. Nyní je obousměrná doprava vedena v jízdním pásu ve směru na Karlovy Vary (levý pás dálnice v km 80,475–77,800), kam se 13.…

Část úseku získala povolení

7. 11. 2022
Převážná část z 12,1 km dlouhé trasy, mimoúrovňová křižovatka Černovice, šestice mostů, příjezdy k dešťové usazovací nádrži či dvojice protihlukových stěn. To je část z celkových 26 stavebních objektů, na které ŘSD aktuálně získalo od…

Začalo další stavební řízení

21. 10. 2022
Ministerstvo dopravy ČR oznámilo 20. 10. 2020 zahájení stavebního řízení pro část úseku D6 mezi Petrohradem a Lubencem. Konkrétně jde o sedm stavebních objektů stavby ,,D6 Lubenec II. etapa".  Řízení se týká hlavní trasy (v km 71,360 …

Začala stavební řízení

18. 10. 2022
Jen pár dní poté, co byly zveřejněny nabídky na stavbu, zahájilo Ministerstvo dopravy ČR stavební řízení na dva úseky dálnice D6. Jde o dálniční obchvaty Hořoviček a Hořesedel. Tento krok je nutnou podmínkou pro získání stavebního povolení…

Oprava omezí provoz

14. 10. 2022
Na novém úseku D6 u Lubence musí řidiči v nadcházejících týdnech počítat s dopravním omezením. Na dálničním obchvatu bude probíhat částečná uzavírka dálnice v souvislosti s akcí „R6 (D6) Lubenec, obchvat – rektifikace ložisek mostu SO 206.…

Úsek chce stavět sedm firem

13. 10. 2022
Po opakovaných dotazech uchazečů vypršela lhůta pro podání nabídek na stavbu dalšího úseku D6. ŘSD obdrželo 7 nabídek na realizaci akce “D6 Hořovičky, obchvat”. Nejvýhodnější nabídku podalo sdružení BERGER BOHEMIA a.s., EUROVIA CS a.s…

Stavba přeložky omezí provoz

22. 9. 2022
Postupující stavba dálničního úseku D6 kolem Krupé přinese další nezbytné omezení provozu. V termínu od 25. 9. do 25. 10. 2022 bude probíhat částečná uzavírka silnice č. II/229 v k.ú. obce Krupá u Rakovníka. Důvodem jsou stavební práce při…

Silnice u Lubence projdou opravou

21. 9. 2022
V okolí v Lubence budou opraveny silnice, a to kvůli jejich poškození při výstavbě dálničního obchvatu tohoto města. Úsek D6 délky 4,9 km se stavěl v letech 2018 až 2021. Doprava materiálu potřebného pro stavbu měla za následek díry ve…

Přeložka je v provozu

12. 9. 2022
Na stavbě dálnice D6 u Krupé dokončily stavební firmy stavbu přeložky silnice I/6 na začátku stavby ve směru od Karlových Varů. Na tento nový 1,3 km dlouhý úsek již byli řidiči vpuštění do obousměrného provozu. Nová přeložka nahradila…

Chystá se další průzkum

1. 9. 2022
Na trase budoucí dálnice D6 se plánuje další záchranný archeologický výzkum (ZAV). Po úsecích kolem Hořoviček a Hořesedel je na řadě část mezi Petrohradem a Lubencem. Stavbu této 12,1 km dlouhé části dálnice plánuje ŘSD zahájit v příštím…

Pokračuje napojování přeložky

26. 8. 2022
V rámci stavy nového úseku D6 u Krupé probíhají dokončovací práce na přeložce silnice I/6 na začátku stavby ve směru od Karlových Varů. Kyvadlový provoz zde řídí semafory, které budou do 10. září odstraněny a následně bude nově vybudovaný…

Chystá se převedení provozu

18. 8. 2022
V nové stopě se již brzy projedou řidiči po silnici I/6 nedaleko Krupé. Ve směru na Karlovy Vary začne sloužit 1555 m dlouhá přeložka této silnice, kterou bylo nutné vybudovat kvůli stavbě přilehlého úseku dálnice D6. Na stavbě přeložky I…

Průzkum přináší četné nálezy

9. 8. 2022
Zatím co na obchvatu Krupé se již pracuje na budoucí dálnici D6 a v navazují trase kolem Hořesedel se záchranný archeologický výzkum dokončuje Na více než pět kilometrů dlouhém úseku u Hořoviček se usilovně pracuje v lokalitě stejného…

Začala stavba estakády

3. 8. 2022
Na největším mostním objektu stavby D6 kolem Krupé byla 2. 8. 2022 zahájena stavba. Mostní estakáda bude dlouhá 805 m a vysoká 12 m. Most bude založen na 524 velkoprůměrových pilotách, jejichž vrtání nyní začalo. Piloty se budou nacházet v…

Na stavbě probíhají hlavně zemní práce

20. 7. 2022
První měsíce má za sebou stavba úseku D6 kolem Krupé, kterou realizuje firma Metrostav Infrastructure. Na trase 6,5 km dlouhého úseku dálnice jsou zatím nejviditelnější činnosti zemní práce. Nákladní auta převážejí zeminu do náspů. Bagry…

Průzkum již přinesl zajímavé nálezy

1. 7. 2022
Na budoucím staveništi dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel probíhá od března archeologický výzkum se zajímavými nálezy, které např. dokládají osídlení Kelty, nalezena byla bronzová spona, kostěný knoflík či knovízská amforka a mnoho dalšího…

Začalo řízení na pětici objektů

27. 6. 2022
Krajský úřad Ústeckého kraje v červnu zahájil stavení řízení na pět stavebních objektů, které jsou součástí úseku D6 mezi Petrohradem a Lubencem. Řízení se týká tří přeložek silnice I/6, a to na začátku a konci úseku. Dále jde o stavbu 100…

Stavba u Krupé se naplno rozjíždí

4. 5. 2022
Na stavbě nového úseku dálnice D6 u Krupé o délce 6,5 km se dokončuje skrývka ornice, probíhá zde zakládání mostu SO 3201 a připravuje se zahájení zemních prací a sanace podloží. Stavba zahrnuje 5 mostních objektů v celkové délce 1002…
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR