l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Chystá se stavba D6 za Bošovem

8. 7. 2024
ŘSD zahájilo 4. 7. 2024 výběrové řízení na zhotovitele stavby “D6 Knínice - Bošov”. Předpokládaná hodnota zakázky je 3 360 mil. Kč (bez DPH). Na stavbu délky 7910 m probíhá stavební řízení na DESÚ a majetkoprávní příprava a dokončuje se…

Začíná stavba D6 u Lubence

3. 7. 2024
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo 3. července 2024 stavbu 12 kilometrů dlouhého úseku dálnice D6 Petrohrad – Lubenec v Ústeckém kraji. Práce vyjdou na 3,47 miliardy Kč (bez DPH). Řidiči novým úsekem v celé délce poprvé projedou v…

Začala sloužit doprovodná komunikace

2. 7. 2024
Postupující práce na stavbě úseku D6 u Hořoviček si od 1. 7. 2024 vyžádala další nezbytnou úpravu vedení provozu. A nejde o žádnou drobnost. Od prvního prázdninového dne byl provoz převeden na novou doprovodnou komunikaci, kterou tvoří…

Stavba u Krupé finišuje

21. 6. 2024
Na stavbě 6450 m dlouhého úseku nové dálnice D6 u Krupé jsou práce v plném proudu. Aktuálně na hlavní trase pracují stavbaři na protihlukových stěnách s celkovou délkou 1,5 kilometru, pokládají se monolitické betonové žlaby a asfaltové…

Proběhl výběr zhotovitele

3. 6. 2024
Zhotovitelem stavby úseku “D6 Petrohrad - Lubenec, D6 Lubenec - obchvat, II. etapa” v celkové délce 12,1 km vybralo ŘSD sdružení firem EUROVIA CZ, BERGER BOHEMIA, Stavby mostů, a to za nabídkovou cenu 3 477,5 mil. Kč (bez DPH). Pokud…

Začal výzkum na dalším úseku

27. 5. 2024
Bagry začaly provádět skrývku na nejdelším úseku budoucí dálnice D6. Na připravovaném úseku D6 mezi jesenickou křižovatkou (křížení I/6 a I/27) a Lubencem na jihu Ústeckého kraje už pracuje stavební technika, která provádí skrývky ornice…

Začala sloužit nová přeložka

10. 4. 2024
Na stavbě D6 u Hořesedel byl začátkem dubna 2024 zprovozněn první významný stavební objekt. Tím je přeložka silnice I/6 (nově označené jako II/606) před obcí Hořesedly, která nově slouží jako doprovodná komunikace k budoucí dálnici.…

Postupuje stavba mostů

7. 3. 2024
Kromě hlavní trasy D6 viditelně postupují práce na složitějších objektech, kterými jsou mosty. Aby mohla začít stavba dálničního tělesa v trase stávající I/6, je nutné nejdříve postavit její přeložku (budoucí II/606). Na obchvatu Hořesedel…

U Hořesedel vzniká nová přeložka

2. 2. 2024
Jedním z nejvíce rozestavěných a nejviditelnějších objektů budoucí trasy dálnice D6 u Hořesedel je přeložka stávající I/6. Ta se po dokončení stavby dálnice stane doprovodnou komunikací s označením II/606. Aktuálně probíhá na této přeložce…

Stavba má začít na přelomu roku

8. 1. 2024
ŘSD plánuje letos zahájit stavbu dvou úseků dálnice D6. Kratším z nich bude 7,9 km dlouhá část mezi Knínicemi a Bošovem v Karlovarském kraji. Úsek přímo naváže na již dříve hotové úseky Lubenec–Bošov a na obchvat Lubence. Momentálně…

Začalo řízení na menší objekty

11. 12. 2023
Magistrát města Karlovy Vary zahájil na konci listopadu stavební řízení na 8 stavebních objektů, které jsou součástí plánované stavby D6 Knínice-Bošov, která bude navazovat na dosavadní dokončený úsek D6 u Bošova. Povolení se týká zejména…

Postaví migrační bariéry

24. 11. 2023
Důraz na ochranu živočichů je kladen při přípravě každé stavby. Nejinak je tomu i v případě stavby "D6 Petrohrad - Lubenec". ŘSD aktuálně zahájilo výběrové řízení na tvorbu opatření na ochranu obojživelníků formou instalace a údržby…

U dálnice přibydou ploty

2. 11. 2023
Podél úseku D6 mezi Tisovou a Březovou v Karlovarském kraji vznikne nové oplocení. Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo smlouvu na jeho vybudování. Umístění oboustranného oplocení tělesa dálnice D6 se týká úseku mezi km 146,3 – 151,7.…

U Krupé se už asfaltuje

19. 10. 2023
Na stavbě 6,45 km dlouhého úseku dálnice D6 u Krupé aktuálně na hlavní trase pokládá stavební firma konstrukční vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva a podkladní asfaltové vrstvy. Provádí zde také drenáže ve středovém dělícím pásu. Na…

Začne sloužit provizorní komunikace

6. 10. 2023
V souvislosti s postupem prací na stavbě úseku D6 u Hořoviček vydal Krajský úřad Středočeského kraje opatření obecné povahy, které se týká změny vedení provozu v místě tzv. Jesenické křižovatky. Jde o křížení silnice I/6 a I/27. Nově bude…

Proběhla betonáž mostu přes trať

19. 9. 2023
V nejpokročilejší fázi výstavby D6 je budování úseku kolem Krupé. V předchozích dnech provedla stavební firma další viditelné práce, když došlo na betonáž levého mostu přes železniční trať. Další takt (pole) je vybetonován také u pravého…

Skrývka ornice je dokončená

4. 9. 2023
Na stavbě dálnice D6 u Hořesedel je hotova skrývka ornice a nyní se na začátku úseku ve směru od Prahy na Karlovy Vary provádí odkop zářezu. Vytěžený materiál odváží nákladní vozy na konsolidační násyp. O kousek dál za pomoci vrtné…

Práce u Krupé běží naplno

18. 8. 2023
Na stavbě 6,5 km dlouhého úseku dálnice D6 u Krupé v těchto dnech na hlavní trase probíhá např. pokládka mechanicky zpevněného kameniva a práce na štěrbinových žlabech. V místě budoucí mimoúrovňové křižovatky probíhá svahování větví,…

Práce na D6 pokračují

13. 7. 2023
Hned na třech navazujících úsecích běží práce na stavbě dálnice D6. Nejdále je realizace 6,5 km dlouhé části vedoucí kolem obce Krupá. Během minulého měsíce se na stavbě pracovalo např. na odkopu zářezu, výstavbě mimoúrovňové křižovatky a…

Začal tendr na průzkum

26. 6. 2023
V minulých dnech ŘSD zahájilo výběrové řízení na zpracování zjišťovacího archeologického průzkumu, a to hned u dvou plánovaných úseků D6. Jde o trasu mezi obcemi Knínice a Bošov (7,9 km) a navazující mezi Žalmanovem a Knínicemi (7,0…
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR