l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Do zprovoznění úseků D6 zbývají dva měsíce

16. 10. 2020
Ještě před Vánocemi se první řidiči projedou po dvou nových úsecích dálnice D6.

Lidé si budou moci prohlédnout dálnici

22. 9. 2020
Jedinečnou šanci k prohlídce dokončovaných úseků dálnice D6 se naskytne veřejnosti. ŘSD pořádá v sobotu 26.9.2020. Den otevřených dveří na D6.

U Lubence došlo na převedení provozu

15. 9. 2020
Pokračující výstavba dálničního obchvatu Lubence přinesla řidičům další nezbytnou úpravu provozu.

Bylo zahájeno stavební řízení

11. 9. 2020
Blíže k vydání stavebního povolení má další úsek D6, kterým bude stavba 6450 m dlouhé části dálnice u Krupé.

Provoz byl převeden na přeložku

31. 8. 2020
Poslední měsíce odpočítává stavba dvou úseků dálnice D6 mezi Novým Strašecím a Řevničovem.

Územní rozhodnutí je platné

20. 8. 2020
ŘSD může nadále pokračovat v další přípravě dvou úseků dálnice D6. Odvolací orgán Ministerstva dopravy ČR potvrdil změnu územního rozhodnutí, kterou počátkem března letošního roku vydal Krajský úřad Středočeského kraje.

Proběhla betonáž mostů

4. 8. 2020
Na dvou místech bude budovaný úsek dálnice D6 kolem Lubence překonávat řeku Blšanku. V předchozích dnech skončila betonáž levého mostu (SO 204), který se nachází blíže začátku úseku.

Příprava D6 by mohla zrychlit

29. 6. 2020
O rok či dokonce dva dříve by mohla být dovedena dálnice D6 do Karlových Varů. Uvedl to ministr dopravy Karel Havlíček při obhlídce stavby budovaných úseků D6 u Řevničova.

Výstavba úseků D6 jde podle plánů

19. 6. 2020
Na některých místech stačí již pouze menší dokončující práce, aby byla dálnice připravena k puštění provozu. Výstavba dvou úseků D6 mezi Novým Strašecím a Krušovicemi běží dle harmonogramu, a tak se po téměř deseti km nové dálnice projedou…

Úsek D6 u Žalmanova má již virtuální podobu

25. 5. 2020
Částí dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi se mohou projet řidiči, a to zatím ve virtuální podobě. ŘSD zveřejnilo novou vizualizaci tohoto bezmála sedmikilometrového úseku D6 v Karlovarkském kraji. Virtuální zpracování stavby má za cíl…

Řidiči už jezdí po nové přeložce

12. 5. 2020
Další podstatný krok nastal v případě stavby úseku dálnice D6 kolem Řevničova.

Nad D6 byl zprovozněn nový most

4. 5. 2020
Konce jízdy po objízdných trasách se dočkali řidiči projíždějící v okolí Řevničova.

Proti rozhodnutí byla podána odvolání

18. 4. 2020
Počátkem března 2020 vydal Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby pro dva plánované úseky dálnice D6.

Most u Řevničova je dokončený

6. 4. 2020
Ještě v letošním roce bude zprovozněn další úsek dálnice D6 tvořený obchvatem Řevničova. Na 4,2 km dlouhé stavbě se nachází také jeden velký mostní objekt, který překonává rokli Krušovického potoka.

Příprava většiny úseků pokročila

28. 3. 2020
Postupné kroky vedoucí k zahájení stavby dalších částí dálnice D6 podniklo v minulých dnech ŘSD. Hned u trojice úseků byl koncem března vybrán zhotovitel projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) včetně…

U Krupé začne archeologický výzkum

6. 1. 2020
V příštích týdnech bude v okolí kostela v Krupé zahájen záchranný archeologický průzkum, který bude předcházet samotné stavbě dalšího úseku dálnice D6.

Úsek u Krupé má blízko ke stavebnímu povolení

21. 11. 2019
Příprava dalších úseků dálnice D6 plynule pokračuje. Nejblíže k realizaci má část kolem obce Krupá. U této stavby ŘSD podalo již všechny žádosti o vydání stavebního povolení.

Příprava D6 bude mít koordinátory

12. 10. 2019
Karlovarský kraj a ŘSD bude mít koordinátory pro dostavbu plánované dálnice D6. Spolupráce obou institucí má za cíl měla urychlit přípravu jednotlivých zbývajících úseků D6.

Proti trase D6 vznikla petice

2. 10. 2019
Obyvatelé Bílence na Podbořansku sepsali petici proti plánované trase dálnice D6 v úseku Petrohrad-Lubenec. Přes 12 km dlouhý úsek má vést jižně od této místní části Lubence. Současná I/6 přitom vede severně.

Bochov chce posunout křižovatku východněji

24. 9. 2019
Zástupci města Bochov nesouhlasí s umístěním připravované mimoúrovňové křižovatky. V dosavadních plánech se MÚK Bochov nachází severozápadně od města, které by chtělo přemístit křižovatku více na východ.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR