l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začal tendr na stavbu D6 u Hořoviček

13. 12. 2021
ŘSD učinilo další krok v případě přípravy stavby obchvatu Hořoviček na Rakovnicku. V minulých dnech vypsalo výběrové řízení na zhotovitele stavby, která bude součástí dálnice D6. Předpokládaná cena za 5,2 km dlouhý úsek je 1 965 400 000 Kč…

Příprava na archeologický průzkum skončila

1. 12. 2021
V budoucí trase dálnice D6 na přeložce silnice I/6 u Hořesedel probíhal v termínu od 1. 8. 2020 do 30. 10. 2020 zjišťovací archeologický výzkum, jehož cílem bylo zjištění pozitivních archeologických situací nacházejících se v oblastech…

Projekční příprava pokračuje

30. 11. 2021
S nastupující zimou neutichá činnost na projekční přípravě jednotlivých úseků D6. V průběhu listopadu uzavřelo ŘSD smlouvu na provedení doplňkového geotechnického průzkumu na úseku "D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata". Ve veřejné soutěži se o…

Byl vysoutěžen zpracovatel průzkumu

25. 10. 2021
V brzké době se rozjedou práce na záchranném archeologickém výzkumu (ZAV) na dalších dvou plánovaných úsecích dálnice D6. ŘSD uzavřelo smlouvu na realizaci ZAV před zahájením stavby, a to u staveb "D6 Hořesedly, přeložka" a "D6 Hořovičky,…

U Lubence pokračují dokončovací práce

7. 10. 2021
Vedle zprovozněného úseku dálnice D6 u Lubence nadále probíhají finální práce, které však nemají vliv na provoz na samotné dálnici. Obchvat Lubence je otevřen pro veškerý provoz od konce srpna, ale stále zbývá dokončit práce v okolí. Do…

Obchvat Lubence je v provozu

31. 8. 2021
Roky čekání jsou u konce. Ředitelství silnic a dálnic uvedlo v úterý 31. srpna 2021 do provozu obchvat Lubence na dálnici D6. Součástí nového pětikilometrového obchvatu jsou čtyři mosty, tři nadjezdy a čtyři protihlukové stěny o celkové…

Napojování dálnice omezuje provoz

25. 8. 2021
Za necelý týden, přesně v úterý 31. srpna, už se řidiči poprvé svezou po nově otevřeném úseku D6 kolem Lubence. Kvůli napojení obchvatu na stávající trasu dálnici D6 (na dokončený úsek Lubenec-Bošov) muselo ŘSD uzavřít stávající úsek u…

Stavba D6 u Lubence finišuje

17. 8. 2021
Intenzivní práce na provizorním napojením na stávající I/6 jsou důkazem, že se blíží okamžik zprovoznění dálničního obchvatu Lubence. K očekávané chvíli dojde na konci srpna. Ještě předtím je však nutné dokončit všechny stavební objekty,…

Na sjezdu z D6 se otevřela okružní křižovatka

10. 8. 2021
ŘSD dokončilo opravu původní silnice I/6 mezi Řevničovem a Novým Strašecím, kterou nahradila dálnice D6. Součástí stavby dálnice byla také výstavba nové okružní křižovatky, která se nachází na původní I/6 na křížení se silnicí I/16. Nová…

Chystá se veřejná prohlídka dálnice

4. 8. 2021
Ještě než vjedou na nový úsek D6 kolem Lubence první auta a kamiony, budou mít lidé možnost si dálnici prohlédnout a projít. ŘSD pořádá před zprovozněním den otevřené dálnice, který je plánován na 21. srpna. Veřejnosti bude po příjezdu na…

Začala soutěž na průzkum dvou úseků

22. 7. 2021
ŘSD zahájilo výběrové řízení na provedení plošného záchranného archeologického průzkumu (ZAV). Archeologové budou před zahájením stavby prozkoumávat dva úseky, a to "D6 Hořesedly, přeložka" a "D6 Hořovičky, obchvat". Předpokládaná cena…

Na stavbě běží finální práce

20. 7. 2021
Nejnáročnější práce na stavbě obchvatu Lubence jsou již dokončené, a tak přichází na řadu ty méně složité. Na trase postupně dochází k instalaci výplní protihlukových stěn, které budou na čtyřech úsecích v celkové délce cca jednoho…

Výstavba křižovatky omezí provoz na D6

2. 7. 2021
Pokračující výstavba okružní křižovatky silnic I/6 a I/16 u Řevničova bude mít brzy dopad i na provoz na samotné dálnici D6. Na ní bude v rámci 4. fáze stavby OK povolena částečná uzavírka zpevněné krajnice, resp. přídatný jízdní pruh v km…

Stále pokračují práce na řadě objektů

9. 6. 2021
Ačkoliv se zprovoznění 4680 m dlouhé trasy dálničního obchvatu Lubence nezadržitelně blíží, pořád mají pracovníci stavebních firem co dělat. Na většině hlavní trasy budoucí D6 jsou již položeny asfaltové vrstvy, ovšem okolí se neustále…

U Řevničova vzniká okružní křižovatka

7. 5. 2021
Od počátku května musí řidiči u Řevničova počítat s omezením provozu. To je spojeno s výstavbou nové okružní křižovatky silnic I/16 a I/6. Stavba navazuje na novou mimoúrovňovou křižovatku (EXIT 38 Řevničov) nového úseku dálnice D6 a je…

Mosty dostávají asfaltový povrch

16. 4. 2021
Sedm mostních objektů zahrnuje 4680 m dlouhá trasa obchvatu Lubence. Tři z nich se nacházejí nad dálnicí D6, čtyři pak na hlavní trase. Zatímco nadjezdy jsou již všechny zprovozněny, mosty na hlavní trase se stále budují. Na mostě přes…

Úsek u Krupé chce stavět sedm zájemců

13. 4. 2021
Ve druhé polovině tohoto roku se má rozjet stavba dalšího úseku dálnice D6. Tím bude 6450 m dlouhá část kolem Krupé, která bude navazovat na loni zprovozněný úsek kolem Řevničova a Krušovic. ŘSD obdrželo 13. dubna 2021 nabídky na…

Pracuje se na většině objektů

9. 4. 2021
Už jen několik měsíců zbývá do okamžiku, kdy se na trasu dálničního obchvatu Lubence vydají první řidiči. Práce nadále čile pokračují na řadě stavebních  objektů, kterých je na 4680 m dlouhé trase více než stovka. V současnosti se…

Začne monitoring životního prostředí

9. 3. 2021
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uzavřelo na počátku března smlouvu na realizace monitoringu životního prostředí, a to konkrétně pro stavby "D6 Hořovičky, obchvat" a "D6 Hořesedly, přeložka". Realizací staveb by mohlo dojít k ovlivnění…

U Krupé začal archeologický výzkum

3. 3. 2021
V trase budoucí dálnice D6 na obchvatu Krupé byl v minulých dnech zahájen záchranný archeologický výzkum. V prvních dvou týdnech bude probíhat skrývka ornice pomocí mechanizace. V rámci zjišťovacího archeologického průzkumu založeného na…
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR