l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Chystá se veřejná prohlídka dálnice

4. 8. 2021
Ještě než vjedou na nový úsek D6 kolem Lubence první auta a kamiony, budou mít lidé možnost si dálnici prohlédnout a projít. ŘSD pořádá před zprovozněním den otevřené dálnice, který je plánován na 21. srpna. Veřejnosti bude po příjezdu na…

Začala soutěž na průzkum dvou úseků

22. 7. 2021
ŘSD zahájilo výběrové řízení na provedení plošného záchranného archeologického průzkumu (ZAV). Archeologové budou před zahájením stavby prozkoumávat dva úseky, a to "D6 Hořesedly, přeložka" a "D6 Hořovičky, obchvat". Předpokládaná cena…

Na stavbě běží finální práce

20. 7. 2021
Nejnáročnější práce na stavbě obchvatu Lubence jsou již dokončené, a tak přichází na řadu ty méně složité. Na trase postupně dochází k instalaci výplní protihlukových stěn, které budou na čtyřech úsecích v celkové délce cca jednoho…

Výstavba křižovatky omezí provoz na D6

2. 7. 2021
Pokračující výstavba okružní křižovatky silnic I/6 a I/16 u Řevničova bude mít brzy dopad i na provoz na samotné dálnici D6. Na ní bude v rámci 4. fáze stavby OK povolena částečná uzavírka zpevněné krajnice, resp. přídatný jízdní pruh v km…

Stále pokračují práce na řadě objektů

9. 6. 2021
Ačkoliv se zprovoznění 4680 m dlouhé trasy dálničního obchvatu Lubence nezadržitelně blíží, pořád mají pracovníci stavebních firem co dělat. Na většině hlavní trasy budoucí D6 jsou již položeny asfaltové vrstvy, ovšem okolí se neustále…

U Řevničova vzniká okružní křižovatka

7. 5. 2021
Od počátku května musí řidiči u Řevničova počítat s omezením provozu. To je spojeno s výstavbou nové okružní křižovatky silnic I/16 a I/6. Stavba navazuje na novou mimoúrovňovou křižovatku (EXIT 38 Řevničov) nového úseku dálnice D6 a je…

Mosty dostávají asfaltový povrch

16. 4. 2021
Sedm mostních objektů zahrnuje 4680 m dlouhá trasa obchvatu Lubence. Tři z nich se nacházejí nad dálnicí D6, čtyři pak na hlavní trase. Zatímco nadjezdy jsou již všechny zprovozněny, mosty na hlavní trase se stále budují. Na mostě přes…

Úsek u Krupé chce stavět sedm zájemců

13. 4. 2021
Ve druhé polovině tohoto roku se má rozjet stavba dalšího úseku dálnice D6. Tím bude 6450 m dlouhá část kolem Krupé, která bude navazovat na loni zprovozněný úsek kolem Řevničova a Krušovic. ŘSD obdrželo 13. dubna 2021 nabídky na…

Pracuje se na většině objektů

9. 4. 2021
Už jen několik měsíců zbývá do okamžiku, kdy se na trasu dálničního obchvatu Lubence vydají první řidiči. Práce nadále čile pokračují na řadě stavebních  objektů, kterých je na 4680 m dlouhé trase více než stovka. V současnosti se…

Začne monitoring životního prostředí

9. 3. 2021
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uzavřelo na počátku března smlouvu na realizace monitoringu životního prostředí, a to konkrétně pro stavby "D6 Hořovičky, obchvat" a "D6 Hořesedly, přeložka". Realizací staveb by mohlo dojít k ovlivnění…

U Krupé začal archeologický výzkum

3. 3. 2021
V trase budoucí dálnice D6 na obchvatu Krupé byl v minulých dnech zahájen záchranný archeologický výzkum. V prvních dvou týdnech bude probíhat skrývka ornice pomocí mechanizace. V rámci zjišťovacího archeologického průzkumu založeného na…

Začala oprava původní "šestky"

1. 3. 2021
ŘSD zahájilo v pondělí 1. března opravu stávající silnice I/6 mezi Řevničovem a Novým Strašecím, kterou od prosince minulého roku nahradila dálnice D6. Oprava se týká přibližně 3,7 kilometrů komunikace od křižovatky silnice I/6 se silnicí…

U Krupé začne archeologický průzkum

4. 2. 2021
Na pozemcích pod dalším plánovaným úsekem D6 bude zahájen záchranný archeologický průzkum (ZAV). Jedná se o část kolem Krupé, a to ve staničení 41,75 - 48,2. Smlouvu s vítězem veřejné soutěže na zpracování ZAV uzavřelo ŘSD v pondělí 1.…

Kraj zahájil územní řízení

25. 1. 2021
Krajský úřad Ústeckého kraje (odbor územního plánování a stavebního řádu) zahájil územní řízení o změně rozhodnutí o umístění stavby. Změna se týká části plánované stavby úseku D6 mezi Petrohradem a Lubencem. Úředníci zahájili řízení 20.…

Stavební povolení je platné

21. 1. 2021
Další podstatný krok v přípravě zaznamenalo ŘSD v přípravě úseku dálnice D6 u Krupé. Proti stavebnímu povolení nedorazilo žádné odvolání, a tak dokument vydaný Ministerstvem dopravy cca v polovině prosince nabyl právní moci. Celkem 6,5 km…

Úsek u Krupé má povolení

14. 12. 2020
Celkem 16. Takové je množství stavebních objektů, které obsahuje vydané stavební povolení na další úsek D6. ŘSD ho získalo od Ministerstva dopravy ČR (jako speciálního stavebního úřadu) na 6,5 km dlouhý úsek kolem Krupé. Úsek bude za…

Stavební povolení má 12 objektů

4. 12. 2020
V přípravě stavby dalšího úseku D6 nastal posun, který zařídil Odbor dopravy Městského úřadu Rakovník. Úředníci vydali 2. prosince stavební povolení na celkem 12 stavebních objektů stavby "D6 Krupá, přeložka", mezi které patří sjezdy na…

ŘSD získalo další pozemky pro stavbu U Krupé

27. 11. 2020
Znatelný pokrok nastal v přípravě stavby dalšího úseku D6. Tím je 6,5 km dlouhá část dálnice kolem Krupé, kde ŘSD zbývalo v průběhu listopadu získat poslední čtyři listy vlastnictví. Aktuálně je vypořádáno 97,30 % pozemků. Úsek kolem Krupé…

Nové úseky D6 budou zprovozněny na konci listopadu

23. 11. 2020
Poslední detaily zbývá dokončit na dvou stavbách úseků D6. V pondělí 30. listopadu 2020 dojde ke zprovoznění dvou částí dálnice u Řevničova. První řidiči si budou moci vyzkoušet jízdu po nových úsecích v délce 9,8 km, a to mezi Novým…

Na dvou úsecích se chystá monitoring

9. 11. 2020
Sledování vlivu na životní prostředí se týká veřejná zakázka, kterou aktuálně vypsalo ŘSD. Konkrétně se jedná o realizaci monitoringu životního prostředí pro stavby "D6 Hořesedly, přeložka" a "D6 Hořovičky, obchvat", jejichž zahájení se…
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR