l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začala oprava původní "šestky"

1. 3. 2021
ŘSD zahájilo v pondělí 1. března opravu stávající silnice I/6 mezi Řevničovem a Novým Strašecím, kterou od prosince minulého roku nahradila dálnice D6. Oprava se týká přibližně 3,7 kilometrů komunikace od křižovatky silnice I/6 se silnicí…

U Krupé začne archeologický průzkum

4. 2. 2021
Na pozemcích pod dalším plánovaným úsekem D6 bude zahájen záchranný archeologický průzkum (ZAV). Jedná se o část kolem Krupé, a to ve staničení 41,75 - 48,2. Smlouvu s vítězem veřejné soutěže na zpracování ZAV uzavřelo ŘSD v pondělí 1.…

Kraj zahájil územní řízení

25. 1. 2021
Krajský úřad Ústeckého kraje (odbor územního plánování a stavebního řádu) zahájil územní řízení o změně rozhodnutí o umístění stavby. Změna se týká části plánované stavby úseku D6 mezi Petrohradem a Lubencem. Úředníci zahájili řízení 20.…

Stavební povolení je platné

21. 1. 2021
Další podstatný krok v přípravě zaznamenalo ŘSD v přípravě úseku dálnice D6 u Krupé. Proti stavebnímu povolení nedorazilo žádné odvolání, a tak dokument vydaný Ministerstvem dopravy cca v polovině prosince nabyl právní moci. Celkem 6,5 km…

Úsek u Krupé má povolení

14. 12. 2020
Celkem 16. Takové je množství stavebních objektů, které obsahuje vydané stavební povolení na další úsek D6. ŘSD ho získalo od Ministerstva dopravy ČR (jako speciálního stavebního úřadu) na 6,5 km dlouhý úsek kolem Krupé. Úsek bude za…

Stavební povolení má 12 objektů

4. 12. 2020
V přípravě stavby dalšího úseku D6 nastal posun, který zařídil Odbor dopravy Městského úřadu Rakovník. Úředníci vydali 2. prosince stavební povolení na celkem 12 stavebních objektů stavby "D6 Krupá, přeložka", mezi které patří sjezdy na…

ŘSD získalo další pozemky pro stavbu U Krupé

27. 11. 2020
Znatelný pokrok nastal v přípravě stavby dalšího úseku D6. Tím je 6,5 km dlouhá část dálnice kolem Krupé, kde ŘSD zbývalo v průběhu listopadu získat poslední čtyři listy vlastnictví. Aktuálně je vypořádáno 97,30 % pozemků. Úsek kolem Krupé…

Nové úseky D6 budou zprovozněny na konci listopadu

23. 11. 2020
Poslední detaily zbývá dokončit na dvou stavbách úseků D6. V pondělí 30. listopadu 2020 dojde ke zprovoznění dvou částí dálnice u Řevničova. První řidiči si budou moci vyzkoušet jízdu po nových úsecích v délce 9,8 km, a to mezi Novým…

Na dvou úsecích se chystá monitoring

9. 11. 2020
Sledování vlivu na životní prostředí se týká veřejná zakázka, kterou aktuálně vypsalo ŘSD. Konkrétně se jedná o realizaci monitoringu životního prostředí pro stavby "D6 Hořesedly, přeložka" a "D6 Hořovičky, obchvat", jejichž zahájení se…

Na stavbě se dodělávají finální práce

6. 11. 2020
Poslední týdny zbývají do otevření dvou úseků dálnice D6. Práce finišují jak na výstavbě mezi Novým Strašecím a Řevničovem (v délce 5500 m), tak i na navazující úseku tvořeném obchvatem Řevničova a Krušovic (v délce 4200 m). Na obou…

Začala soutěž na archeologický výzkum

29. 10. 2020
Příprava stavby úseku D6 kolem Krupé pokročil do další fáze.

Do zprovoznění úseků D6 zbývají dva měsíce

16. 10. 2020
Ještě před Vánocemi se první řidiči projedou po dvou nových úsecích dálnice D6.

Lidé si budou moci prohlédnout dálnici

22. 9. 2020
Jedinečnou šanci k prohlídce dokončovaných úseků dálnice D6 se naskytne veřejnosti. ŘSD pořádá v sobotu 26.9.2020. Den otevřených dveří na D6.

U Lubence došlo na převedení provozu

15. 9. 2020
Pokračující výstavba dálničního obchvatu Lubence přinesla řidičům další nezbytnou úpravu provozu.

Bylo zahájeno stavební řízení

11. 9. 2020
Blíže k vydání stavebního povolení má další úsek D6, kterým bude stavba 6450 m dlouhé části dálnice u Krupé.

Provoz byl převeden na přeložku

31. 8. 2020
Poslední měsíce odpočítává stavba dvou úseků dálnice D6 mezi Novým Strašecím a Řevničovem.

Územní rozhodnutí je platné

20. 8. 2020
ŘSD může nadále pokračovat v další přípravě dvou úseků dálnice D6. Odvolací orgán Ministerstva dopravy ČR potvrdil změnu územního rozhodnutí, kterou počátkem března letošního roku vydal Krajský úřad Středočeského kraje.

Proběhla betonáž mostů

4. 8. 2020
Na dvou místech bude budovaný úsek dálnice D6 kolem Lubence překonávat řeku Blšanku. V předchozích dnech skončila betonáž levého mostu (SO 204), který se nachází blíže začátku úseku.

Příprava D6 by mohla zrychlit

29. 6. 2020
O rok či dokonce dva dříve by mohla být dovedena dálnice D6 do Karlových Varů. Uvedl to ministr dopravy Karel Havlíček při obhlídce stavby budovaných úseků D6 u Řevničova.

Výstavba úseků D6 jde podle plánů

19. 6. 2020
Na některých místech stačí již pouze menší dokončující práce, aby byla dálnice připravena k puštění provozu. Výstavba dvou úseků D6 mezi Novým Strašecím a Krušovicemi běží dle harmonogramu, a tak se po téměř deseti km nové dálnice projedou…
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR