l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Byl vysoutěžen zpracovatel průzkumu

25. 10. 2021
V brzké době se rozjedou práce na záchranném archeologickém výzkumu (ZAV) na dalších dvou plánovaných úsecích dálnice D6. ŘSD uzavřelo smlouvu na realizaci ZAV před zahájením stavby, a to u staveb "D6 Hořesedly, přeložka" a "D6 Hořovičky, obchvat". Obě stavby mají součtu délku přes 14 km a ŘSD plánuje zahájit jejich stavbu v příštím roce. K podpisu smlouvy se zhotovitelem ZAV došlo 20. října. O zakázku měli zájem dva uchazeči, přičemž vítězem se stala společnost Česká společnost archeologická, o.p.s. Práce vyjdou na 36,5 mil. Kč (bez DPH), když odhad při začátku výběrového řízení byl téměř 45 mil. Kč.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR