l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začala stavba D6 u Krupé

4. 3. 2022
Přímé napojení na stávající úseky D6 bude mít za tři roky část dálnice u Krupé na Rakovnicku. Stavbu 6,5 km dlouhého úseku zahájilo ŘSD ve čtvrtek 3. března 2022. Po loňském zprovoznění obchvatu Lubence tedy pokračuje dostavba D6 dalším úsekem. Prodloužení dálnice D6 výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a také ke zkrácení přepravní doby mezi Prahou a Karlovými Vary. Zlepší se tak celková dostupnost Karlovarského kraje, což zvýší jeho atraktivitu pro investory i občany.
„Vzhledem k neustále rostoucím dopravním intenzitám je již současná silnice I/6 z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy nevyhovující a bude proto v celé svojí délce nahrazena dálnicí D6. Dnes zahajovaná stavba navazuje na dálniční úseky u Nového Strašení a Řevničova, které byly zprovozněny na konci roku 2020. Nový dálniční úsek odvede veškerou tranzitní dopravu z obce Krupá. Významně se tak zlepší životní podmínky místních obyvatel, sníží se riziko nehod chodců a cyklistů a dojde také k poklesu imisní zátěže a hluku. Nebezpečné úrovňové křížení se silnicí II/229 bude nahrazeno mimoúrovňovou křižovatkou. Nová čtyřpruhová komunikace bude výrazně bezpečnější a umožní všem řidičům plynulejší jízdu,“ uvedl na slavnostním zahájení generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
K úseku u Krupé by se letos měly přidat ještě dva další v celkové délce 14,4 km. „Ve vysokém stupni přípravy jsou i navazující stavby D6 u Hořesedel a Hořoviček. V obou případech již byla podána žádost o stavební povolení a probíhají také výběrová řízení na zhotovitele, aby mohly být obě stavby v druhé polovině letošního roku zahájeny," dodal Mátl.
Následovat bude stavba "D6 Petrohrad – Lubenec" a zbývající čtyři úseky v Karlovarském kraji. Snahou ŘSD je, aby byla do pěti let dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary kompletní.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR