l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začala soutěž na stavbu D6 u Hořesedel

28. 12. 2021
Již druhý tendr na stavbu dalšího úseku D6 vyhlásilo Ředitelství silnic a dálnic ČR v průběhu prosince. Nově začalo výběrové řízení na výstavbu dálnice D6 kolem Hořesedel. Nový úsek D6 v délce přes 9 kilometrů se začne stavět v roce 2022. Předpokládaná hodnota zakázky dosahuje téměř 2,2 miliardy korun. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 7. 3. 2022. Plánovaný úsek D6 leží mezi Novým Strašecím a křižovatkou se silnicí I/27 (odbočka na Jesenici a Plzeň). Na začátku navazuje úsek u Krupé, kde probíhá finální fáze tendru. Na konci pak navazuje stavba obchvatu Hořoviček, u něhož začala soutěž na zhotovitele také tento měsíc. Navržená trasa D6 u Hořesedel vede přes zemědělsky obdělávané pozemky, přičemž obec obchází severně. Součástí stavby je jedna mimoúrovňová křižovatka a 13 mostů.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR