l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Projekční příprava pokračuje

30. 11. 2021
S nastupující zimou neutichá činnost na projekční přípravě jednotlivých úseků D6. V průběhu listopadu uzavřelo ŘSD smlouvu na provedení doplňkového geotechnického průzkumu na úseku "D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata". Ve veřejné soutěži se o zakázku ucházeli čtyři zájemci. Nejvýhodnější nabídku předložila firma AZ Consult spol. s r.o. U navazujícího úseku mezi Olšovými Vraty a Žalmanovem pak došlo k uzavření smlouvy na aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Aktualizace DÚR je nutná z důvodu plnění podmínek stanoviska magistrátu města Karlovy Vary (Odbor památkové péče) ze dne 6. 4. 20221. Jedná se především u vypuštění mimoúrovňové křižovatky v blízkosti obce Andělská Hora, změnu výškového řešení trasy dálnice D6, protihlukových stěn a doprovodných komunikací. Přepracování dokumentace bude mít na starost firma Pragoprojekt a.s.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR