l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Video přináší průběh výstavby

10. 2. 2022
Takřka od prvního kopnutí do finálního přestřižení pásky byla zdokumentována výstavba zatím posledního zprovozněného úseku dálnice D6, kterým byla stavba "D6 Lubenec – obchvat". Ta se začala stavět v roce 2018 a otevřena byla na konci srpna 2021. Záběry ukazují, jak probíhalo budování 4,9 km dlouhého úseku a jeho dílčích objektů, jako jsou mosty, mimoúrovňová křižovatka či přeložky inženýrských sítí. Záběry jsou k vidění zde: 


Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR