l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

U Lubence pokračují dokončovací práce

7. 10. 2021
Vedle zprovozněného úseku dálnice D6 u Lubence nadále probíhají finální práce, které však nemají vliv na provoz na samotné dálnici. Obchvat Lubence je otevřen pro veškerý provoz od konce srpna, ale stále zbývá dokončit práce v okolí. Do konce roku 2021 bude provedena přeložka veřejného osvětlení a dešťové kanalizace. Dokončí se opěrná zeď či pochozí římsa. Stihnou se také zahájit přeložky polních cest a úpravu koryta Blšanky. V roce 2022 pak ještě bude dokončeno obratiště autobusů a přeložka silnice I/6.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR