l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Dorazily nabídky na práce před průzkumem

18. 1. 2022
Celkem osm nabídek eviduje ŘSD v soutěži na provedení skrývkových prací pro realizaci záchranného plošného archeologického průzkumu staveb "D6 Hořesedly, přeložka" a "D6 Hořovičky, obchvat". Zakázku vypsalo ŘSD zhruba v polovině prosince a po cca měsíci vypršel termín pro podání nabídek. Předpokládaná cena zakázky při vypsání tendru byla 50,9 mi. Kč (bez DPH). Zájemci podali nabídky v cenovém rozmezí 14,9-39,9 mil. Kč (bez DPH). Komise nyní nabídky posoudí a vybere nejvýhodnější.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR