l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Stavba D6 u Lubence finišuje

17. 8. 2021
Intenzivní práce na provizorním napojením na stávající I/6 jsou důkazem, že se blíží okamžik zprovoznění dálničního obchvatu Lubence. K očekávané chvíli dojde na konci srpna. Ještě předtím je však nutné dokončit všechny stavební objekty, které zaručí bezpečný provoz na D6. V průběhu července tak došlo např. na betonáž odvodňovacího žlabu na vnějším okraji jízdního pásu. Probíhala též instalace panelů tvořících výplň protihlukových stěn. Finišovaly rovněž práce ve středovém dělícím pásu a na instalaci svodidel. Postup prací v průběhu července je k vidění zde: https://www.youtube.com/watch?v=QRS68zJ1KUU
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR