l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začalo řízení pro odpočívku

13. 2. 2023
Dne 8. 2. 2023 zahájilo Ministerstvo dopravy ČR společné řízení na 35 stavebních objektů pro plánovanou odpočívku Kolešov. Oboustranná odpočívka je součástí hlavní trasy dálnice D6 na úseku kolem Hořoviček a bude realizována spolu s ním.…

Začala stavba D6 u Hořesedel

7. 2. 2023
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo 7. 2. 2023 výstavbu dalšího úseku dálnice D6 u obce Hořesedly. Prodloužení dálnice D6 o dalších 9,2 km výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a také ke zkrácení přepravní doby mezi…

V trase probíhá kácení

3. 2. 2023
Již příští úterý 7. 2. 2023 bude slavnostně zahájena stavba dalšího úseku D6, kterým bude 9,2 dlouhá stavba D6 Hořesedly, přeložka. Na budoucí trase dálnice u Hořesedel aktuálně probíhá kácení dřevin, jehož zhotovitelem je společnost…

Výzkum přinesl četné nálezy

19. 1. 2023
Archeologové prezentovali výsledky jejich záchranného výzkumu na budoucí trase dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel, který probíhal od března do 18. prosince 2022 a prováděla ho Česká společnost archeologická, o.p.s. Nálezy na čtyřech…

Na trase běží průzkum

17. 1. 2023
Na budoucí hlavní trase dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem v délce 12,1 km aktuálně probíhá zjišťovací archeologický průzkum, který potrvá do konce ledna 2022. Archeologové zde zaznamenali 4 zajímavé lokality – dvě z doby pravěké,…

Úsek u Hořoviček získal povolení

13. 1. 2023
Jeden z posledních nutných kroků vedoucích k zahájení stavby byl učiněn v případě přípravy stavby úseku "D6 Hořovičky, obchvat". Stavební úřad Ministerstva dopravy ČR vydal 12. 1 2023 dle par. 4c Liniového zákona stavební povolení.…

Dálnice dostane nový povrch

3. 1. 2023
Na jednom ze starších úseků středočeské části D6 dojde v letošním roce na opravu povrchu. Konkrétně projde opravou levá strana dálnice u Hostivice. Na základě vyhotovené projektové dokumentace dojde k pokládce zkušebního úseku asfaltových…

Povolení má i zbytek trasy

14. 12. 2022
Ministerstvo dopravy vydalo 13. prosince 2022 stavební povolení na zbylých sedm stavebních objektů, které jsou součástí stavby D6 Petrohrad-Lubenec. povolení se týká hlavní trasy dálnice v km 71,360 až 74,700, provizorního napojení v km 72…

Úsek má povolení i zhotovitele

7. 12. 2022
Dva zásadní kroky nastaly v případě přípravy stavby úseku D6 kolem Hořesedel. Ministerstvo dopravy vydalo 2. prosince stavební povolení. To se týká celkem 22 stavebních objektů, mezi které patří hlavní trasa, dva příjezdy k retenčním…

Začala betonáž estakády

1. 12. 2022
V tomto týdnu zahájila zhotovitelská firma Metrostav Infrastructure a.s. betonáž 805 metrů dlouhé estakády na dálnici D6 u Krupé. Zatím proběhla betonáž dvou polí o délce 70 m, na níž bylo potřeba 600 kubíků betonu. Práce zatím probíhají…

Průzkum přináší bohaté nálezy

29. 11. 2022
Na budoucí trase dálnice D6 u Hořoviček a Hořešedel o celkové délce 14,4 km bylo archeology dosud prozkoumáno celkem 1232 objektů. Práce nyní pokračují na bohatých lokalitách u Hořoviček, kde kromě desítek železářských pecí byla nalezena…

Uzavírka potrvá déle

11. 11. 2022
Z důvodu dodatečné injektáže nadložiskových bloků mostu na D6 u Lubence bude dopravní omezení trvat až do 14. 12. Nyní je obousměrná doprava vedena v jízdním pásu ve směru na Karlovy Vary (levý pás dálnice v km 80,475–77,800), kam se 13.…

Část úseku získala povolení

7. 11. 2022
Převážná část z 12,1 km dlouhé trasy, mimoúrovňová křižovatka Černovice, šestice mostů, příjezdy k dešťové usazovací nádrži či dvojice protihlukových stěn. To je část z celkových 26 stavebních objektů, na které ŘSD aktuálně získalo od…

Začalo další stavební řízení

21. 10. 2022
Ministerstvo dopravy ČR oznámilo 20. 10. 2020 zahájení stavebního řízení pro část úseku D6 mezi Petrohradem a Lubencem. Konkrétně jde o sedm stavebních objektů stavby ,,D6 Lubenec II. etapa".  Řízení se týká hlavní trasy (v km 71,360 …

Začala stavební řízení

18. 10. 2022
Jen pár dní poté, co byly zveřejněny nabídky na stavbu, zahájilo Ministerstvo dopravy ČR stavební řízení na dva úseky dálnice D6. Jde o dálniční obchvaty Hořoviček a Hořesedel. Tento krok je nutnou podmínkou pro získání stavebního povolení…

Oprava omezí provoz

14. 10. 2022
Na novém úseku D6 u Lubence musí řidiči v nadcházejících týdnech počítat s dopravním omezením. Na dálničním obchvatu bude probíhat částečná uzavírka dálnice v souvislosti s akcí „R6 (D6) Lubenec, obchvat – rektifikace ložisek mostu SO 206.…

Úsek chce stavět sedm firem

13. 10. 2022
Po opakovaných dotazech uchazečů vypršela lhůta pro podání nabídek na stavbu dalšího úseku D6. ŘSD obdrželo 7 nabídek na realizaci akce “D6 Hořovičky, obchvat”. Nejvýhodnější nabídku podalo sdružení BERGER BOHEMIA a.s., EUROVIA CS a.s…

Stavba přeložky omezí provoz

22. 9. 2022
Postupující stavba dálničního úseku D6 kolem Krupé přinese další nezbytné omezení provozu. V termínu od 25. 9. do 25. 10. 2022 bude probíhat částečná uzavírka silnice č. II/229 v k.ú. obce Krupá u Rakovníka. Důvodem jsou stavební práce při…

Silnice u Lubence projdou opravou

21. 9. 2022
V okolí v Lubence budou opraveny silnice, a to kvůli jejich poškození při výstavbě dálničního obchvatu tohoto města. Úsek D6 délky 4,9 km se stavěl v letech 2018 až 2021. Doprava materiálu potřebného pro stavbu měla za následek díry ve…

Přeložka je v provozu

12. 9. 2022
Na stavbě dálnice D6 u Krupé dokončily stavební firmy stavbu přeložky silnice I/6 na začátku stavby ve směru od Karlových Varů. Na tento nový 1,3 km dlouhý úsek již byli řidiči vpuštění do obousměrného provozu. Nová přeložka nahradila…
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR