l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Mosty mají velkou spotřebu betonu

1. 6. 2023
U Krupé na Rakovnicku intenzivně pokračují stavební práce po celé délce trasy nového dálničního úseku D6. Na 6,5 km dlouhém úseku aktuálně probíhají např. zemní práce na násypu, odkop zářezu, v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky probíhá…

Další mostovka je vybetonovaná

30. 5. 2023
Na stavbě úseku D6 u Krupé v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Krupá proběhla v pátek 26. 5. 2023 betonáž mostovky na mostě převádějící silnici II/229 do obce Lišany. Betonáž probíhala od 4 hodin ráno po dobu 12 hodin a…

Přibývají další pole estakády

28. 4. 2023
Stěžejním objektem úseku D6 kolem Krupé bude 805 metrů dlouhá estakáda. Most převádí trasu dálnice D6 přes rovinaté zvodnělé území s několika polními cestami, s potoky a biokoridorem. Také během dubna na stavbě estakády viditelně pokročily…

ŘSD zahájilo výstavbu dálnice u obce Hořovičky

29. 3. 2023
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo 28. 3. 2023 výstavbu dálnice D6 u obce Hořovičky. Nový dálniční úsek délky 5,2 km výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a prodlouží dálnici D6 až na hranice Středočeského kraje ke…

Vznikají migrační bariéry

13. 3. 2023
Při přípravě stavby „D6 Petrohrad – Lubenec, D6 Lubenec II. etapa” aktuálně probíhá instalace ochranné naváděcí bariéry pro ochranu obojživelníků a plazů o celkové délce 2100 metrů. Její zhotovení plánuje mít zhotovitel hotové do konce…

Práce u Krupé čile běží

9. 3. 2023
Na stavbě 6,5 km dlouhého úseku D6 u Krupé intenzivně pokračují stavební práce. Na hlavní trase probíhá např. realizace odvodňovacích žeber, na mostě přes Červený potok zásyp základů a na mostě přes polní cestu montáž bednění a výztuže…

Kvůli stavbě se přemístí kaplička

7. 3. 2023
Výstavba dalšího úseku dálnice D6 si vyžádá také přesun výklenkové kaple blahoslaveného císaře Karla, kterou před deseti lety zachránila občanská sdružení. Kaplička se nachází v trase nedávno zahájené stavby obchvatu Hořesedel. Kapličku…

Povolení na D6 u Hořoviček je pravomocné

2. 3. 2023
Stavební povolení na stavbu úseku “D6 Hořovičky, obchvat” nabylo právní moci. SP vydalo ministerstvo dopravy cca v polovině ledna 2023. Na základě získání právní moci SP uzavřelo ŘSD smlouvu se zhotovitelem stavby, kterým se stane sdružení…

Začalo řízení pro odpočívku

13. 2. 2023
Dne 8. 2. 2023 zahájilo Ministerstvo dopravy ČR společné řízení na 35 stavebních objektů pro plánovanou odpočívku Kolešov. Oboustranná odpočívka je součástí hlavní trasy dálnice D6 na úseku kolem Hořoviček a bude realizována spolu s ním.…

Začala stavba D6 u Hořesedel

7. 2. 2023
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo 7. 2. 2023 výstavbu dalšího úseku dálnice D6 u obce Hořesedly. Prodloužení dálnice D6 o dalších 9,2 km výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a také ke zkrácení přepravní doby mezi…

V trase probíhá kácení

3. 2. 2023
Již příští úterý 7. 2. 2023 bude slavnostně zahájena stavba dalšího úseku D6, kterým bude 9,2 dlouhá stavba D6 Hořesedly, přeložka. Na budoucí trase dálnice u Hořesedel aktuálně probíhá kácení dřevin, jehož zhotovitelem je společnost…

Výzkum přinesl četné nálezy

19. 1. 2023
Archeologové prezentovali výsledky jejich záchranného výzkumu na budoucí trase dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel, který probíhal od března do 18. prosince 2022 a prováděla ho Česká společnost archeologická, o.p.s. Nálezy na čtyřech…

Na trase běží průzkum

17. 1. 2023
Na budoucí hlavní trase dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem v délce 12,1 km aktuálně probíhá zjišťovací archeologický průzkum, který potrvá do konce ledna 2022. Archeologové zde zaznamenali 4 zajímavé lokality – dvě z doby pravěké,…

Úsek u Hořoviček získal povolení

13. 1. 2023
Jeden z posledních nutných kroků vedoucích k zahájení stavby byl učiněn v případě přípravy stavby úseku "D6 Hořovičky, obchvat". Stavební úřad Ministerstva dopravy ČR vydal 12. 1 2023 dle par. 4c Liniového zákona stavební povolení.…

Dálnice dostane nový povrch

3. 1. 2023
Na jednom ze starších úseků středočeské části D6 dojde v letošním roce na opravu povrchu. Konkrétně projde opravou levá strana dálnice u Hostivice. Na základě vyhotovené projektové dokumentace dojde k pokládce zkušebního úseku asfaltových…

Povolení má i zbytek trasy

14. 12. 2022
Ministerstvo dopravy vydalo 13. prosince 2022 stavební povolení na zbylých sedm stavebních objektů, které jsou součástí stavby D6 Petrohrad-Lubenec. povolení se týká hlavní trasy dálnice v km 71,360 až 74,700, provizorního napojení v km 72…

Úsek má povolení i zhotovitele

7. 12. 2022
Dva zásadní kroky nastaly v případě přípravy stavby úseku D6 kolem Hořesedel. Ministerstvo dopravy vydalo 2. prosince stavební povolení. To se týká celkem 22 stavebních objektů, mezi které patří hlavní trasa, dva příjezdy k retenčním…

Začala betonáž estakády

1. 12. 2022
V tomto týdnu zahájila zhotovitelská firma Metrostav Infrastructure a.s. betonáž 805 metrů dlouhé estakády na dálnici D6 u Krupé. Zatím proběhla betonáž dvou polí o délce 70 m, na níž bylo potřeba 600 kubíků betonu. Práce zatím probíhají…

Průzkum přináší bohaté nálezy

29. 11. 2022
Na budoucí trase dálnice D6 u Hořoviček a Hořešedel o celkové délce 14,4 km bylo archeology dosud prozkoumáno celkem 1232 objektů. Práce nyní pokračují na bohatých lokalitách u Hořoviček, kde kromě desítek železářských pecí byla nalezena…

Uzavírka potrvá déle

11. 11. 2022
Z důvodu dodatečné injektáže nadložiskových bloků mostu na D6 u Lubence bude dopravní omezení trvat až do 14. 12. Nyní je obousměrná doprava vedena v jízdním pásu ve směru na Karlovy Vary (levý pás dálnice v km 80,475–77,800), kam se 13.…
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR