l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Proběhla betonáž mostu přes trať

19. 9. 2023
V nejpokročilejší fázi výstavby D6 je budování úseku kolem Krupé. V předchozích dnech provedla stavební firma další viditelné práce, když došlo na betonáž levého mostu přes železniční trať. Další takt (pole) je vybetonován také u pravého mostu estakády. U levého mostu došlo na betonáž boční opěry. Na opačném konci estakády začala betonáž krajních říms. Kromě mostů ale běží práce na celé 6,5 km dlouhé trase. Aktivita je patrná u zakládání základů pro protihlukové stěny, stavbě odvodnění či kanalizace ve středovém dělícím pásu.

Průběh prací v srpnu je k vidění zde:

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR