l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Stavba u Krupé finišuje

21. 6. 2024
Na stavbě 6450 m dlouhého úseku nové dálnice D6 u Krupé jsou práce v plném proudu. Aktuálně na hlavní trase pracují stavbaři na protihlukových stěnách s celkovou délkou 1,5 kilometru, pokládají se monolitické betonové žlaby a asfaltové souvrství. Pod mosty provádí dělníci terénní úpravy a dláždění okolo gabionových křídel. Na 805 metrů dlouhé estakádě došlo na namontování sloupky pro svodidla a zábradlí a pracuje se na izolaci mostovky. Celý úsek zprovozní ŘSD v srpnu 2024. 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR