l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začala sloužit doprovodná komunikace

2. 7. 2024
Postupující práce na stavbě úseku D6 u Hořoviček si od 1. 7. 2024 vyžádala další nezbytnou úpravu vedení provozu. A nejde o žádnou drobnost. Od prvního prázdninového dne byl provoz převeden na novou doprovodnou komunikaci, kterou tvoří silnice II/606. Řidiči tak ve směru od Prahy až ke křižovatce se silnicí I/27 (a opačně) pojedou po zcela nové komunikaci. Dosavadní těleso I/6 se uzavřelo a začala jeho přestavba na dálnici D6. Také příjezd na jesenickou křižovatku (tedy křížení I/27 a I/6) od Plzně je veden po nových přeložkách a okružní křižovatku. Zároveň se uzavřela odbočka z I/6 do obce Kolešov. Provoz je veden po značené objízdné trase. 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR