l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Postaví migrační bariéry

24. 11. 2023
Důraz na ochranu živočichů je kladen při přípravě každé stavby. Nejinak je tomu i v případě stavby "D6 Petrohrad - Lubenec". ŘSD aktuálně zahájilo výběrové řízení na tvorbu opatření na ochranu obojživelníků formou instalace a údržby dočasných migračních bariér. Ty vzniknou podél plánované trasy a vybudují se v předstihu před zahájením realizace samotné dálnice, které je v plánu v roce 2024. V případě tohoto úseku ŘSD v současnosti již hledá také zpracovatele zemních prací pro záchranný archeologický výzkum a též na samotný výzkum. Stále také běží výběrové řízení na zhotovitele stavby. Nynější termín pro podání nabídek je 22. prosince 2023.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR