l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Skrývka ornice je dokončená

4. 9. 2023
Na stavbě dálnice D6 u Hořesedel je hotova skrývka ornice a nyní se na začátku úseku ve směru od Prahy na Karlovy Vary provádí odkop zářezu. Vytěžený materiál odváží nákladní vozy na konsolidační násyp. O kousek dál za pomoci vrtné soupravy se vrtají vertikální dreny v hloubce 7 metrů, které odvádí vodu z hloubky k povrchu terénu a urychlují tak sedání násypu. Nejhlubší vrty byly dlouhé 9 metrů. Dále probíhá sanace podloží, připravuje se podloží pro zakládání mostu přes polní cestu a potok. Na dalším mostě nad dálnicí, který bude překlenovat silnici I/6, probíhají zemní práce pro jeho následné zakládání.
Stavba nového dálničního o úseku o délce 9,2 km zahrnuje celkem 12 mostních objektů, jednu opěrnou zeď o délce 112 metrů, mimoúrovňovou křižovatku u Kněževsi s celkovou délkou větví 1160 metrů, ale i řadu přeložek ostatních komunikací a inženýrských sítí.
 
 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR