l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

U Hořesedel vzniká nová přeložka

2. 2. 2024
Jedním z nejvíce rozestavěných a nejviditelnějších objektů budoucí trasy dálnice D6 u Hořesedel je přeložka stávající I/6. Ta se po dokončení stavby dálnice stane doprovodnou komunikací s označením II/606. Aktuálně probíhá na této přeložce budoucí II/606 (stavební objekt 4132) realizace konstrukčních vrstev komunikace.  Silnice bude přeložena v délce 1080 m ve zcela nové trase. Šířková kategorie nové komunikace je S 9,5/60. Na začátku a konci úseku se napojí na stávající silnici I/6 (budoucí II/606). Přeložka se nachází před obcí Hořesedly (ve směru od Prahy) vlevo od nynější I/6. V místě křížení s nově budovanou D6 je trasa přeložky silnice vedena v násypu max. výšky do 5,0 m. Součástí přeložky jsou i tři hospodářské sjezdy (v km 0,040, km 0,152 a km 1,083) a dva silniční propustky (v km 0,590 a 1,072). Stávající těleso silnice I/6 bude po přerušení dálnicí nevyužitelné a po zprovoznění D6 bude zrekultivováno.
Součástí přeložky je také nadjezd nad D6 (SO 4223), u něhož již došlo na spodní založení a v lednu probíhala např. betonáž boční opěry. Také byla zahájena montáž první části nosné konstrukce, která bude následně vybetonována. Délka přemostění bude činit 47,19 m a délka celého mostu 83,50 m. Jedná se o dvoupolový mostní objekt velmi šikmo přemosťující dálnici D6.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR