l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

U dálnice přibydou ploty

2. 11. 2023
Podél úseku D6 mezi Tisovou a Březovou v Karlovarském kraji vznikne nové oplocení. Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo smlouvu na jeho vybudování. Umístění oboustranného oplocení tělesa dálnice D6 se týká úseku mezi km 146,3 – 151,7. Oplocení se nachází na pozemku stávající komunikace minimálně 0,5m od hranice pozemku. K uzavření smlouvy s vítěznou firmou MOSASTAV s.r.o. došlo na počátku listopadu. O zakázku se ucházeli tři zájemci. Vítězná firma ploty postaví za smluvní cenu necelých 5,92 mil. Kč (bez DPH).
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR