l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

U Krupé se už asfaltuje

19. 10. 2023
Na stavbě 6,45 km dlouhého úseku dálnice D6 u Krupé aktuálně na hlavní trase pokládá stavební firma konstrukční vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva a podkladní asfaltové vrstvy. Provádí zde také drenáže ve středovém dělícím pásu. Na mimoúrovňové křižovatce v Krupé se svahuje další připojovací větve a zhotovujeme svahová odvodňovací žebra. Na estakádě o délce 805 metrů běží montáž jak bednění nosné konstrukce, tak i bednění a výztuž římsy. Dále probíhá také výstavba středové kanalizace.
 
Stavbu s předpokládanou cenou 1,9 mld. Kč plánuje ŘSD pro řidiče pustit do provozu na konci srpna 2024.

Snímky ze stavby dostupné níže v galerii.

Na průběh prací ze září se lze podívat zde:

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR