l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Proběhl výběr zhotovitele

3. 6. 2024
Zhotovitelem stavby úseku “D6 Petrohrad - Lubenec, D6 Lubenec - obchvat, II. etapa” v celkové délce 12,1 km vybralo ŘSD sdružení firem EUROVIA CZ, BERGER BOHEMIA, Stavby mostů, a to za nabídkovou cenu 3 477,5 mil. Kč (bez DPH). Pokud nebudou podány námitky proti výběru, bude stavba zahájena začátkem července 2024. Na stavbě je již nyní patrný ruch, jelikož zde probíhá skrývka ornice pro záchranný archeologický průzkum i samotný výzkum. Úsek od západu přímo naváže na již dokončený obchvat Lubence a z východního směru na budovaný obchvat  Hořoviček.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR