l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začal výzkum na dalším úseku

27. 5. 2024
Bagry začaly provádět skrývku na nejdelším úseku budoucí dálnice D6. Na připravovaném úseku D6 mezi jesenickou křižovatkou (křížení I/6 a I/27) a Lubencem na jihu Ústeckého kraje už pracuje stavební technika, která provádí skrývky ornice pro záchranný archeologický průzkum. Průzkum se týká části mezi Petrohradem a Lubencem v délce 12,1 km. Stroje pracují např. u bývalého občerstvení Maják nedaleko Ležek nebo u odbočky na Malměřice. Samotná stavba úseku by měla začít ještě na jaře letošního roku. ŘSD nyní dokončuje výběrové řízení na zhotovitele. ŘSD obdrželo na začátku března šest nabídek, nejnižší s cenou necelých 3,5 mld. Kč podalo sdružení firem Eurovia, Berger Bohemia a Stavby mostů. Nabídky jsou v cenovém rozmezí od 3,477 do 4,121 miliardy Kč (bez DPH). Na stavbu je též vydáno pravomocné stavební povolení.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR