l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Stavba má začít na přelomu roku

8. 1. 2024
ŘSD plánuje letos zahájit stavbu dvou úseků dálnice D6. Kratším z nich bude 7,9 km dlouhá část mezi Knínicemi a Bošovem v Karlovarském kraji. Úsek přímo naváže na již dříve hotové úseky Lubenec–Bošov a na obchvat Lubence. Momentálně příprava pokračuje výkupy potřebných pozemků. ŘSD Má téměř všechny pozemky vykoupeny. Dále jsou podány žádosti o vydání stavebních povolení. Současně též probíhá zpracování zadávace dokumentaci pro výběr zhotovitele. "Tato dokumentace by měla být zhruba v polovině roku 2024 hotová a v druhé polovině roku bychom už měli soutěžit zhotovitele a stavba by měla začít na přelomu let 2024 a 2025,“ uvedl ředitel karlovarské správy ŘSD Lukáš Hnízdil.
Na tomto úseku projekt předpokládá celkem 70 stavebních objektů, z nichž je šest mostů (pět na samotné D6 a jeden nad ní). Součástí bude též jedna mimoúrovňová křižovatka (MÚK Žlutice) u Knínic. Trasa dálnice povede cca z poloviny souběžně se stávající silnicí I/6, v západní části se pak mírně odkloní jižním směrem. 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR