l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začala sloužit nová přeložka

10. 4. 2024

Na stavbě D6 u Hořesedel byl začátkem dubna 2024 zprovozněn první významný stavební objekt. Tím je přeložka silnice I/6 (nově označené jako II/606) před obcí Hořesedly, která nově slouží jako doprovodná komunikace k budoucí dálnici. Silnice je nově přeložena v délce 1080 m ve zcela nové trase. Šířka komunikace je 9,5 metru. Na začátku a konci úseku se nová přeložka napojuje na stávající silnici I/6. Přeložka se nachází před obcí Hořesedly (ve směru od Prahy) vlevo od nynější I/6. V místě křížení s nově budovanou D6 je trasa přeložky silnice vedena v násypu max. výšky do 5,0 m. Součástí přeložky jsou i tři hospodářské sjezdy (v km 0,040, km 0,152 a km 1,083) a dva silniční propustky (v km 0,590 a 1,072). Součástí přeložky je také nadjezd nad budoucí D6. Délka přemostění činí 47,19 m a délka celého mostu 83,50 m. Jedná se o dvoupolový mostní objekt velmi šikmo přemosťující budoucí dálnici. Díky převedení provozu mohou začít práce na stavbě dálničního tělesa.

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR