l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začalo řízení na menší objekty

11. 12. 2023
Magistrát města Karlovy Vary zahájil na konci listopadu stavební řízení na 8 stavebních objektů, které jsou součástí plánované stavby D6 Knínice-Bošov, která bude navazovat na dosavadní dokončený úsek D6 u Bošova. Povolení se týká zejména přeložek silnic nižších tříd, které budou dálnici křižovat. Jde tedy o přeložku silnice II/205, která bude přeložena ve dvou úsecích v délce cca 882 a 234 m. Řízení se týká též mostu na II/205 nad budoucí D6, jehož délka bude 61,80 m. Dále se jedná o přeložku silnice III/1948 v délce 649 m. Tato přeložka řeší připojení obce Čichalov na stávající I/6 mimoúrovňovým křížením s dálnicí D6. Dále jde o přeložky tří polních cest délek 282, 154 a 359 m. Zahájení výstavby tohoto úseku D6 plánuje ŘSD v roce 2024.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR