l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Postupuje stavba mostů

7. 3. 2024
Kromě hlavní trasy D6 viditelně postupují práce na složitějších objektech, kterými jsou mosty. Aby mohla začít stavba dálničního tělesa v trase stávající I/6, je nutné nejdříve postavit její přeložku (budoucí II/606). Na obchvatu Hořesedel se blíží ke svému dokončení most přes budoucí D6, u kterého tento týden již proběhla betonáž nosné konstrukce. Ta "spolykala" cca 400 m3 betonu. Na stejném úseku pokračuje betonáž nosné konstrukce mostu přes biokoridor a polní cestu u kapličky. Koncem února byly vybetonována polovina nosné konstrukce. Začala také betonáž spodní stavby nového železničního mostu.
Na úseku u Krupé byla již dokončena nosné konstrukce estakády a nyní probíhají dokončovací práce. Vedle betonáží bočních říms se v tomto týdnu betonovala též přechodová deska pravého mostu přes železniční trať.
Práce na mostech pokračují též na úseku u Hořoviček. Proběhla tak např. betonáž podkladních betonů u opěry budoucího mostu na silnici II/606 (přes silnici III/00611) u Bukova. U jesenické křižovatky (křížení I/6 a I/27) byla k vidění betonáž železobetonové desky na budoucí silnici II/606 u mostu přes polní cestu. Po vytvoření štěrkového lože bude zahájena montáž ocelové konstrukce mostu. Ten bude sestaven z dílců z vlnitého plechu.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR