l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začne sloužit provizorní komunikace

6. 10. 2023
V souvislosti s postupem prací na stavbě úseku D6 u Hořoviček vydal Krajský úřad Středočeského kraje opatření obecné povahy, které se týká změny vedení provozu v místě tzv. Jesenické křižovatky. Jde o křížení silnice I/6 a I/27. Nově bude doprava po I/27 od Žatce (Mostu) vedena po nově vybudované provizorní komunikaci. Opatření je nutné kvůli vybudování dálniční mimoúrovňové křižovatky a úředně je povoleno od pondělí 9. října 2023 do 31. března 2024.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR