l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Silnice u Lubence projdou opravou

21. 9. 2022
V okolí v Lubence budou opraveny silnice, a to kvůli jejich poškození při výstavbě dálničního obchvatu tohoto města. Úsek D6 délky 4,9 km se stavěl v letech 2018 až 2021. Doprava materiálu potřebného pro stavbu měla za následek díry ve…

Přeložka je v provozu

12. 9. 2022
Na stavbě dálnice D6 u Krupé dokončily stavební firmy stavbu přeložky silnice I/6 na začátku stavby ve směru od Karlových Varů. Na tento nový 1,3 km dlouhý úsek již byli řidiči vpuštění do obousměrného provozu. Nová přeložka nahradila…

Chystá se další průzkum

1. 9. 2022
Na trase budoucí dálnice D6 se plánuje další záchranný archeologický výzkum (ZAV). Po úsecích kolem Hořoviček a Hořesedel je na řadě část mezi Petrohradem a Lubencem. Stavbu této 12,1 km dlouhé části dálnice plánuje ŘSD zahájit v příštím…

Pokračuje napojování přeložky

26. 8. 2022
V rámci stavy nového úseku D6 u Krupé probíhají dokončovací práce na přeložce silnice I/6 na začátku stavby ve směru od Karlových Varů. Kyvadlový provoz zde řídí semafory, které budou do 10. září odstraněny a následně bude nově vybudovaný…

Chystá se převedení provozu

18. 8. 2022
V nové stopě se již brzy projedou řidiči po silnici I/6 nedaleko Krupé. Ve směru na Karlovy Vary začne sloužit 1555 m dlouhá přeložka této silnice, kterou bylo nutné vybudovat kvůli stavbě přilehlého úseku dálnice D6. Na stavbě přeložky I…

Průzkum přináší četné nálezy

9. 8. 2022
Zatím co na obchvatu Krupé se již pracuje na budoucí dálnici D6 a v navazují trase kolem Hořesedel se záchranný archeologický výzkum dokončuje Na více než pět kilometrů dlouhém úseku u Hořoviček se usilovně pracuje v lokalitě stejného…

Začala stavba estakády

3. 8. 2022
Na největším mostním objektu stavby D6 kolem Krupé byla 2. 8. 2022 zahájena stavba. Mostní estakáda bude dlouhá 805 m a vysoká 12 m. Most bude založen na 524 velkoprůměrových pilotách, jejichž vrtání nyní začalo. Piloty se budou nacházet v…

Na stavbě probíhají hlavně zemní práce

20. 7. 2022
První měsíce má za sebou stavba úseku D6 kolem Krupé, kterou realizuje firma Metrostav Infrastructure. Na trase 6,5 km dlouhého úseku dálnice jsou zatím nejviditelnější činnosti zemní práce. Nákladní auta převážejí zeminu do náspů. Bagry…

Průzkum již přinesl zajímavé nálezy

1. 7. 2022
Na budoucím staveništi dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel probíhá od března archeologický výzkum se zajímavými nálezy, které např. dokládají osídlení Kelty, nalezena byla bronzová spona, kostěný knoflík či knovízská amforka a mnoho dalšího…

Začalo řízení na pětici objektů

27. 6. 2022
Krajský úřad Ústeckého kraje v červnu zahájil stavení řízení na pět stavebních objektů, které jsou součástí úseku D6 mezi Petrohradem a Lubencem. Řízení se týká tří přeložek silnice I/6, a to na začátku a konci úseku. Dále jde o stavbu 100…

Stavba u Krupé se naplno rozjíždí

4. 5. 2022
Na stavbě nového úseku dálnice D6 u Krupé o délce 6,5 km se dokončuje skrývka ornice, probíhá zde zakládání mostu SO 3201 a připravuje se zahájení zemních prací a sanace podloží. Stavba zahrnuje 5 mostních objektů v celkové délce 1002…

Byl zahájen tendr na zjišťovací průzkum

2. 5. 2022
ŘSD zahájilo koncem dubna výběrové řízení na provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu pro úsek D6 mezi Petrohradem a Lubencem. Zakázka spočívá v zajištění souhlasů vlastníků k vstupům a pracím na dotčených pozemcích …

U Krupé probíhají zemní práce

5. 4. 2022
Množství techniky se pohybuje na nedávno zahájené stavbě úseku D6 u obce Krupá. Zatím v místě stavby probíhá skrývka ornice, která se odváží na předem určené deponie zemního materiálu.  Stavba délky 6,5 km prodlouží ucelený úsek…

Začala stavba D6 u Krupé

4. 3. 2022
Přímé napojení na stávající úseky D6 bude mít za tři roky část dálnice u Krupé na Rakovnicku. Stavbu 6,5 km dlouhého úseku zahájilo ŘSD ve čtvrtek 3. března 2022. Po loňském zprovoznění obchvatu Lubence tedy pokračuje dostavba D6 dalším…

Jsou podány žádosti o stavební povolení

28. 2. 2022
Hned na dva úseky plánované dálnice D6 podalo ŘSD tento týden žádosti o vydání stavebního povolení. Jedná se o akce “D6 Hořesedly, přeložka” a “D6 Hořovičky, obchvat” v souhrnné délce 14,4 km. Na obě akce aktuálně zároveň probíhá výběrové…

Video přináší průběh výstavby

10. 2. 2022
Takřka od prvního kopnutí do finálního přestřižení pásky byla zdokumentována výstavba zatím posledního zprovozněného úseku dálnice D6, kterým byla stavba "D6 Lubenec – obchvat". Ta se začala stavět v roce 2018 a otevřena byla na konci…

Finální krok byl učiněn v případě přípravy stavby úseku D6 u Krupé.

2. 2. 2022
ŘSD uzavřelo smlouvu s vítězným zhotovitelem, kterým se po složitém výběrovém řízení stala společnost Metrostav Infrastructure a.s. ŘSD vybíralo z celkem sedmi nabídek. Vítězná firma uspěla s cenou 1 543 454 637 Kč (bez DPSH). Stavbu v…

Výzkum začne na jaře

24. 1. 2022
Již za pár měsíců začne první viditelná přípravná část stavby více než 9 km dlouhého úseku dálnice D6 u Hořesedel. V trase budoucí dálnice byl proveden během letních a podzimních měsíců minulého roku zjišťovací archeologický výzkum. Ten…

Dorazily nabídky na práce před průzkumem

18. 1. 2022
Celkem osm nabídek eviduje ŘSD v soutěži na provedení skrývkových prací pro realizaci záchranného plošného archeologického průzkumu staveb "D6 Hořesedly, přeložka" a "D6 Hořovičky, obchvat". Zakázku vypsalo ŘSD zhruba v polovině prosince a…

Začala soutěž na stavbu D6 u Hořesedel

28. 12. 2021
Již druhý tendr na stavbu dalšího úseku D6 vyhlásilo Ředitelství silnic a dálnic ČR v průběhu prosince. Nově začalo výběrové řízení na výstavbu dálnice D6 kolem Hořesedel. Nový úsek D6 v délce přes 9 kilometrů se začne stavět v roce…
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR