l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Průzkum přináší četné nálezy

9. 8. 2022
Zatím co na obchvatu Krupé se již pracuje na budoucí dálnici D6 a v navazují trase kolem Hořesedel se záchranný archeologický výzkum dokončuje Na více než pět kilometrů dlouhém úseku u Hořoviček se usilovně pracuje v lokalitě stejného…

Začala stavba estakády

3. 8. 2022
Na největším mostním objektu stavby D6 kolem Krupé byla 2. 8. 2022 zahájena stavba. Mostní estakáda bude dlouhá 805 m a vysoká 12 m. Most bude založen na 524 velkoprůměrových pilotách, jejichž vrtání nyní začalo. Piloty se budou nacházet v…

Na stavbě probíhají hlavně zemní práce

20. 7. 2022
První měsíce má za sebou stavba úseku D6 kolem Krupé, kterou realizuje firma Metrostav Infrastructure. Na trase 6,5 km dlouhého úseku dálnice jsou zatím nejviditelnější činnosti zemní práce. Nákladní auta převážejí zeminu do náspů. Bagry…

Průzkum již přinesl zajímavé nálezy

1. 7. 2022
Na budoucím staveništi dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel probíhá od března archeologický výzkum se zajímavými nálezy, které např. dokládají osídlení Kelty, nalezena byla bronzová spona, kostěný knoflík či knovízská amforka a mnoho dalšího…

Začalo řízení na pětici objektů

27. 6. 2022
Krajský úřad Ústeckého kraje v červnu zahájil stavení řízení na pět stavebních objektů, které jsou součástí úseku D6 mezi Petrohradem a Lubencem. Řízení se týká tří přeložek silnice I/6, a to na začátku a konci úseku. Dále jde o stavbu 100…

Stavba u Krupé se naplno rozjíždí

4. 5. 2022
Na stavbě nového úseku dálnice D6 u Krupé o délce 6,5 km se dokončuje skrývka ornice, probíhá zde zakládání mostu SO 3201 a připravuje se zahájení zemních prací a sanace podloží. Stavba zahrnuje 5 mostních objektů v celkové délce 1002…

Byl zahájen tendr na zjišťovací průzkum

2. 5. 2022
ŘSD zahájilo koncem dubna výběrové řízení na provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu pro úsek D6 mezi Petrohradem a Lubencem. Zakázka spočívá v zajištění souhlasů vlastníků k vstupům a pracím na dotčených pozemcích …

U Krupé probíhají zemní práce

5. 4. 2022
Množství techniky se pohybuje na nedávno zahájené stavbě úseku D6 u obce Krupá. Zatím v místě stavby probíhá skrývka ornice, která se odváží na předem určené deponie zemního materiálu.  Stavba délky 6,5 km prodlouží ucelený úsek…

Začala stavba D6 u Krupé

4. 3. 2022
Přímé napojení na stávající úseky D6 bude mít za tři roky část dálnice u Krupé na Rakovnicku. Stavbu 6,5 km dlouhého úseku zahájilo ŘSD ve čtvrtek 3. března 2022. Po loňském zprovoznění obchvatu Lubence tedy pokračuje dostavba D6 dalším…

Jsou podány žádosti o stavební povolení

28. 2. 2022
Hned na dva úseky plánované dálnice D6 podalo ŘSD tento týden žádosti o vydání stavebního povolení. Jedná se o akce “D6 Hořesedly, přeložka” a “D6 Hořovičky, obchvat” v souhrnné délce 14,4 km. Na obě akce aktuálně zároveň probíhá výběrové…

Video přináší průběh výstavby

10. 2. 2022
Takřka od prvního kopnutí do finálního přestřižení pásky byla zdokumentována výstavba zatím posledního zprovozněného úseku dálnice D6, kterým byla stavba "D6 Lubenec – obchvat". Ta se začala stavět v roce 2018 a otevřena byla na konci…

Finální krok byl učiněn v případě přípravy stavby úseku D6 u Krupé.

2. 2. 2022
ŘSD uzavřelo smlouvu s vítězným zhotovitelem, kterým se po složitém výběrovém řízení stala společnost Metrostav Infrastructure a.s. ŘSD vybíralo z celkem sedmi nabídek. Vítězná firma uspěla s cenou 1 543 454 637 Kč (bez DPSH). Stavbu v…

Výzkum začne na jaře

24. 1. 2022
Již za pár měsíců začne první viditelná přípravná část stavby více než 9 km dlouhého úseku dálnice D6 u Hořesedel. V trase budoucí dálnice byl proveden během letních a podzimních měsíců minulého roku zjišťovací archeologický výzkum. Ten…

Dorazily nabídky na práce před průzkumem

18. 1. 2022
Celkem osm nabídek eviduje ŘSD v soutěži na provedení skrývkových prací pro realizaci záchranného plošného archeologického průzkumu staveb "D6 Hořesedly, přeložka" a "D6 Hořovičky, obchvat". Zakázku vypsalo ŘSD zhruba v polovině prosince a…

Začala soutěž na stavbu D6 u Hořesedel

28. 12. 2021
Již druhý tendr na stavbu dalšího úseku D6 vyhlásilo Ředitelství silnic a dálnic ČR v průběhu prosince. Nově začalo výběrové řízení na výstavbu dálnice D6 kolem Hořesedel. Nový úsek D6 v délce přes 9 kilometrů se začne stavět v roce…

Začal tendr na stavbu D6 u Hořoviček

13. 12. 2021
ŘSD učinilo další krok v případě přípravy stavby obchvatu Hořoviček na Rakovnicku. V minulých dnech vypsalo výběrové řízení na zhotovitele stavby, která bude součástí dálnice D6. Předpokládaná cena za 5,2 km dlouhý úsek je 1 965 400 000 Kč…

Příprava na archeologický průzkum skončila

1. 12. 2021
V budoucí trase dálnice D6 na přeložce silnice I/6 u Hořesedel probíhal v termínu od 1. 8. 2020 do 30. 10. 2020 zjišťovací archeologický výzkum, jehož cílem bylo zjištění pozitivních archeologických situací nacházejících se v oblastech…

Projekční příprava pokračuje

30. 11. 2021
S nastupující zimou neutichá činnost na projekční přípravě jednotlivých úseků D6. V průběhu listopadu uzavřelo ŘSD smlouvu na provedení doplňkového geotechnického průzkumu na úseku "D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata". Ve veřejné soutěži se o…

Byl vysoutěžen zpracovatel průzkumu

25. 10. 2021
V brzké době se rozjedou práce na záchranném archeologickém výzkumu (ZAV) na dalších dvou plánovaných úsecích dálnice D6. ŘSD uzavřelo smlouvu na realizaci ZAV před zahájením stavby, a to u staveb "D6 Hořesedly, přeložka" a "D6 Hořovičky,…

U Lubence pokračují dokončovací práce

7. 10. 2021
Vedle zprovozněného úseku dálnice D6 u Lubence nadále probíhají finální práce, které však nemají vliv na provoz na samotné dálnici. Obchvat Lubence je otevřen pro veškerý provoz od konce srpna, ale stále zbývá dokončit práce v okolí. Do…
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR