l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Úsek má povolení i zhotovitele

7. 12. 2022
Dva zásadní kroky nastaly v případě přípravy stavby úseku D6 kolem Hořesedel. Ministerstvo dopravy vydalo 2. prosince stavební povolení. To se týká celkem 22 stavebních objektů, mezi které patří hlavní trasa, dva příjezdy k retenčním nádržím, dvojice provizorních komunikací (dočasné stavby), portály dopravního značení, sedm mostů, zárubní zeď (v km 56,800 - 56,980) a šestice objektů dešťové kanalizace. Na 9,2 km dlouhé stavbě nyní probíhá archeologický výzkum. ŘSD zároveň uvedlo, že již vybralo zhotovitele stavby, kterým bude sdružení firem Eurovia a.s., Berger Bohemia a.s. a Stavby mostů a.s. Stavbu zhotoví za nabídkovou cenu 1886,33 mil. Kč (bez DPH).
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR