l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Kvůli stavbě se přemístí kaplička

7. 3. 2023
Výstavba dalšího úseku dálnice D6 si vyžádá také přesun výklenkové kaple blahoslaveného císaře Karla, kterou před deseti lety zachránila občanská sdružení. Kaplička se nachází v trase nedávno zahájené stavby obchvatu Hořesedel. Kapličku stavaři přesunou přibližně o 20 metrů od stávající polohy. Umístěna bude na nové betonové desce o rozměrech 3,8 x 2,7 metru se štěrkopískovým podsypem. ŘSD přesun předpokládá na jaře nebo létě příštího roku. Přesnější termín ale bude znát z aktualizovaného harmonogramu prací od zhotovitele stavby. Kaplička stojí na okraji lesa u staré lesní cesty spojující obce Hokov a Děkov. 
Kromě stěhování kaple dojde v rámci brzy zahájené stavby obchvatu Hořoviček i na bourání bývalé vietnamské tržnice. Ta brání přestavbě jesenické křižovatky na mimoúrovňovou křižovatku (MÚK) Jesenice v km 62. Křížení I/6 se silnicí I/27 Žatec – Plzeň se promění na MÚK se dvěma kruhovými objezdy. Součástí výstavby D6 bude i doprovodná silnice druhé třídy, kvůli níž padnou k zemi zmíněné stavby. K demolici je tak navržena hala vietnamské tržnice a objekt bývalého bistra kousek od této haly. Naopak při přestavbě MÚK zůstanou zachovány v obou směrech benzínové čerpací stanice a též objekt bývalého motorestu, který je však delší dobu mimo provoz. Výstavba pětikilometrového dálničního obchvatu Hořoviček bude zahájena 28. 3. 2023.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR