l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Další mostovka je vybetonovaná

30. 5. 2023
Na stavbě úseku D6 u Krupé v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Krupá proběhla v pátek 26. 5. 2023 betonáž mostovky na mostě převádějící silnici II/229 do obce Lišany. Betonáž probíhala od 4 hodin ráno po dobu 12 hodin a spotřebovalo se na ní 820 m3 betonu. Práce na 6,5 km dlouhé stavbě běží dál podle harmonogramu. O víkendu také pokračovala betonáž nejdelší estakády stavby. Proběhla betonáž dalšího pole pravého mostu, na dalším taktu levého mostu se armovala ocelová výztuž a betonáž na něm proběhne 1. června. Měsíčně se provádí betonáž 6 taktů estakády. Zároveň se průběžně armují a betonují zbývající pilíře estakády a též základy pilířů mostu přes železniční trať.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR