l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

V trase probíhá kácení

3. 2. 2023
Již příští úterý 7. 2. 2023 bude slavnostně zahájena stavba dalšího úseku D6, kterým bude 9,2 dlouhá stavba D6 Hořesedly, přeložka. Na budoucí trase dálnice u Hořesedel aktuálně probíhá kácení dřevin, jehož zhotovitelem je společnost KHL - EKO a.s. Tyto přípravné práce probíhají bez dopravního omezení a firma plánuje jejich dokončení do konce února. Stavba má vydané pravomocné stavební povolení na hlavní trasu. Zároveň je podepsána smlouva se zhotovitelem, kterým je sdružení firem Eurovia CS a.s. a Berger Bohemia a.s.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR