l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Přibývají další pole estakády

28. 4. 2023
Stěžejním objektem úseku D6 kolem Krupé bude 805 metrů dlouhá estakáda. Most převádí trasu dálnice D6 přes rovinaté zvodnělé území s několika polními cestami, s potoky a biokoridorem. Také během dubna na stavbě estakády viditelně pokročily betonářské práce. Zatímco ke konci mostu se ještě betonují pilíře, tak na dalších částech mostního díla postupně přibývají hotová pole, kterých bude celkem 23. Dále jsou práce na levém jízdním pásu budoucí D6, tedy ve směru od Karlových Varů na Prahu. Ovšem první pole jsou dokončena i na pravém mostu (pás Praha-Karlovy Vary). V průběhu května bude dokončena betonáž pravé poloviny mostu přes polní cestu (levá již hotova). U mostu přes železniční trať se pracuje na založení bočních opěr. Montáž výztuže před následnou betonáží lze zaregistrovat na mostu přes D6 na MÚK Krupá. Most bude součástí přeložky silnice II/229. Na trase se pracuje na budování odvodnění.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR