l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Mosty mají velkou spotřebu betonu

1. 6. 2023
U Krupé na Rakovnicku intenzivně pokračují stavební práce po celé délce trasy nového dálničního úseku D6. Na 6,5 km dlouhém úseku aktuálně probíhají např. zemní práce na násypu, odkop zářezu, v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky probíhá svahování větví a realizace odvodňovacích žeber. Pracuje se také na zhotovení přeložky silnice II/229 vedoucí do obce Hředle a Lišany, obsypu dešťové usazovací nádrže, přeložce plynovodu a středové kanalizaci.
Na estakádě o délce 805 metrů probíhá montáž bednění i výztuže nosné konstrukce. Ke konci května zde měla pracovní forma zabetonovaných 40 základů z celkových 48 a pilířů bylo z celkových 88 zabetonovaných 64. Dosud se na všech mostních objektech, kterých je na stavbě dohromady 5, uložilo přibližně 2 800 tun betonářské výztuže, 250 tun předpínací výztuže a 19 000 m3 betonu.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR