l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začalo řízení pro odpočívku

13. 2. 2023
Dne 8. 2. 2023 zahájilo Ministerstvo dopravy ČR společné řízení na 35 stavebních objektů pro plánovanou odpočívku Kolešov. Oboustranná odpočívka je součástí hlavní trasy dálnice D6 na úseku kolem Hořoviček a bude realizována spolu s ním. Povolení se týká stavebních objektů zahrnujících. např. plochy pro odpočívky, přípojky vodovodu do čerpací stanice pohonných hmot, sedimentační jímky, přeložky trafostanice a kabelů nízkého napětí. Déle jde také o veřejné osvětlení, systém inteligentního parkování kamionů, vegetační úpravy, rekultivaci ploch dočasného záboru, vybavení odpočívky či jejich oplocení. Význam střední oboustranné odpočívky Kolešov je dán její polohou, kdy jde o odpočívku v polovině trasy Praha – Karlovy Vary a nachází se v blízkosti MÚK D6 s I/27. Její kapacita tak může být využita také pro relace z I/27. Odpočívka je na dálnici D6 napojena pomocí odbočovacích a připojovacích pruhů, kdy připojovací pruhy budou muset být upraveny tak, aby vyhovovaly navrhovanému uspořádání.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR