l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Na trase běží průzkum

17. 1. 2023
Na budoucí hlavní trase dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem v délce 12,1 km aktuálně probíhá zjišťovací archeologický průzkum, který potrvá do konce ledna 2022. Archeologové zde zaznamenali 4 zajímavé lokality – dvě z doby pravěké, mladší dobu bronzovou a cihelnu. Zjišťovací archeologický průzkum provádí jako vedoucí účastník ZIP o.p.s. společně se SAMSON Praha o.p.s. a Archeo Sever o.p.s. Poté bude následovat plošný záchranný archeologický průzkum. Zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby s předpokládanou cenou 4,47 mld. Kč (bez DPH) plánuje ŘSD letos na jaře.



Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR