l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Úsek u Hořoviček získal povolení

13. 1. 2023

Jeden z posledních nutných kroků vedoucích k zahájení stavby byl učiněn v případě přípravy stavby úseku "D6 Hořovičky, obchvat". Stavební úřad Ministerstva dopravy ČR vydal 12. 1 2023 dle par. 4c Liniového zákona stavební povolení. Povolení bylo vydáno včetně mezitimního rozhodnutí na vlastnictví pozemků. Na stavbu délky 5,2 km je již také vybrán zhotovitel stavby. Zahájení realizace stavby plánuje ŘSD v průběhu 1. čtvrtletí 2023. ještě dříve odstartují práce u navazujícího úseku “D6 Hořesedly, přeložka”. ŘSD uzavřelo smlouvu se zhotovitelem stavby, kterým bude sdružení firem Eurovia, Berger Bohemia a Stavby mostů. Firmy vybudují nový úsek D6 za nabídkovou cenu 1 886 300 000 Kč (bez DPH). Zároveň na stavbu délky 9,2 km již nabylo stavební povolení právní moci.

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR