l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Práce na D6 pokračují

13. 7. 2023
Hned na třech navazujících úsecích běží práce na stavbě dálnice D6. Nejdále je realizace 6,5 km dlouhé části vedoucí kolem obce Krupá. Během minulého měsíce se na stavbě pracovalo např. na odkopu zářezu, výstavbě mimoúrovňové křižovatky a mostních objektů, zhotovení středové kanalizace či založení protihlukové stěny.
Postup prací je k vidění zde: https://www.youtube.com/watch?v=aSk7JQNgwXw

Stále ještě na počátku výstavby jsou úseky budované kolem dalších obcí, kterými nyní prochází silnice I/6. Na úsek u Krupé bude navazovat 9,2 km dlouhý kus dálnice kolem Hořesedel. Zde probíhají hlavně zemní práce, ale začaly i práce na přeložkách inženýrských sítí (sloupů vysokého napětí).
Postup výstavby je zachycen na videu zde: https://www.youtube.com/watch?v=tefIY---SWc
 
Patrné změny mohou zaregistrovat řidiči také kolem Hořoviček, kde se buduje 5,2 km dlouhý dálniční obchvat. Zde byla v červnu hlavní aktivita v okolí tzv. jesenické křižovatky, kde se kříží silnice I/6 a I/27 a kterou v končeném stavu nahradí mimoúrovňová křižovatka.
Postup prací v červnu je k vidění zde: https://www.youtube.com/watch?v=hyrrAXak0Tgv
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR