l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Povolení má i zbytek trasy

14. 12. 2022
Ministerstvo dopravy vydalo 13. prosince 2022 stavební povolení na zbylých sedm stavebních objektů, které jsou součástí stavby D6 Petrohrad-Lubenec. povolení se týká hlavní trasy dálnice v km 71,360 až 74,700, provizorního napojení v km 72,500, mostu přes otevřený odpad (v km 73,010), mostu přes polní cestu v km 73,130, mostu přes vodoteč v km 74,050 a dvojice objektů dešťové kanalizace hlavní trasy. Informaci o zahájení stavebního řízení oznámilo Ministerstvo dopravy ČR 20. 10. 2020. Již v průběhu listopadu získalo ŘSD stavební povolení na dalších 26 stavebních objektů tohoto úseku. SP má již tedy vydané celá stavba. Výstavba 12,1 km dlouhého trasy D6 by měla začít v roce 2023.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR