l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Dálnice dostane nový povrch

3. 1. 2023
Na jednom ze starších úseků středočeské části D6 dojde v letošním roce na opravu povrchu. Konkrétně projde opravou levá strana dálnice u Hostivice. Na základě vyhotovené projektové dokumentace dojde k pokládce zkušebního úseku asfaltových směsí modifikovaných pryží. V rámci prací bude realizováno osm dílčích úseků délky 265 m s rozličnými konfiguracemi asfaltových směsí v krytových vrstvách vozovky. V rámci zakázky bude dále provedena údržba odvodnění komunikace a obnova vodorovného značení. Práce bude mít na starost firma Strabag, která opravu provede za vysoutěženou cenu 18,64 mil. Kč (bez DPH).
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR