l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začal tendr na průzkum

26. 6. 2023
V minulých dnech ŘSD zahájilo výběrové řízení na zpracování zjišťovacího archeologického průzkumu, a to hned u dvou plánovaných úseků D6. Jde o trasu mezi obcemi Knínice a Bošov (7,9 km) a navazující mezi Žalmanovem a Knínicemi (7,0 km). Provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu spočívající v zajištění souhlasů vlastníků k vstupům a pracím na dotčených pozemcích (včetně úhrady případných škod), geodetickém zaměření, odkryvu a preparace nálezových situací. Dále práce zahrnují odborné vyhodnocení a zpracování nálezů, jejich konzervaci a laboratorní zpracování. Také bude zpracována odborná analýza (posudek. Po dokončení průzkumu bude předána nálezová zpráva a projekt záchranného archeologického průzkumu včetně soupisu prací a kubatury skrývané zeminy. Oba úseky by se měly začít stavět v roce 2024.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR