l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Povolení na D6 u Hořoviček je pravomocné

2. 3. 2023
Stavební povolení na stavbu úseku “D6 Hořovičky, obchvat” nabylo právní moci. SP vydalo ministerstvo dopravy cca v polovině ledna 2023. Na základě získání právní moci SP uzavřelo ŘSD smlouvu se zhotovitelem stavby, kterým se stane sdružení firem BERGER BOHEMIA a.s., EUROVIA CS a.s., Stavby mostů a.s. za nabídkovou cenu 1509,4 mil. Kč (bez DPH). V soutěži o zakázku bylo podáno sedm nabídek. Realizace stavby bude zahájena na konci března, a to konkrétně v úterý 28. 3.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR