l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začal tendr na stavbu D6 u Hořoviček

13. 12. 2021
ŘSD učinilo další krok v případě přípravy stavby obchvatu Hořoviček na Rakovnicku. V minulých dnech vypsalo výběrové řízení na zhotovitele stavby, která bude součástí dálnice D6. Předpokládaná cena za 5,2 km dlouhý úsek je 1 965 400 000 Kč (bez DPH). Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 18. 2. 2022. Na stavbu probíhá ještě majetkoprávní příprava a inženýrská činnost ke stavebnímu povolení. Předpoklad podání žádosti o vydání SP je v únoru 2022. Zahájení stavby předpokládá ŘSD ve druhé polovině příštího roku. Nový úsek D6 povede severně od Hořoviček v nové stopě. Část trasy tvoří přestavba stávající silnice I/6 na dálnici. Součástí stavby je i jedna mimoúrovňová křižovatka (MÚK Jesenice), která zajistí dálniční napojení silnice I/27 vedoucí z Plzně směrem na Žatec k D7.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR