l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Na sjezdu z D6 se otevřela okružní křižovatka

10. 8. 2021
ŘSD dokončilo opravu původní silnice I/6 mezi Řevničovem a Novým Strašecím, kterou nahradila dálnice D6. Součástí stavby dálnice byla také výstavba nové okružní křižovatky, která se nachází na původní I/6 na křížení se silnicí I/16. Nová křižovatka leží na sjezdu (exit 38) z dálnice D6. Koncem minulého týdne stavební firma dokončila vodorovné dopravní značení a v úterý 10. srpna byla křižovatka u Řevničova uvedena do provozu. Došlo tak současně i k plnému zprovoznění silnice I/6, jejíž část se mezi Řevničovem a Novým Strašecím souběžně s výstavbou okružní křižovatky opravovala. Silnice I/6 bude nyní převedena do správy kraje pod označením II/606.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR