l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

U Krupé probíhají zemní práce

5. 4. 2022
Množství techniky se pohybuje na nedávno zahájené stavbě úseku D6 u obce Krupá. Zatím v místě stavby probíhá skrývka ornice, která se odváží na předem určené deponie zemního materiálu.  Stavba délky 6,5 km prodlouží ucelený úsek D6 od Prahy směrem ke Karlovým Varům. Další úseky jsou nadále ve fázi přípravy. V letošním roce by měly přijít na řadu ještě obchvaty Hořoviček a Hořesedel. U nichž probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, které se ovšem prodlužuje. ŘSD dál usiluje o urychlené dokončení úseků i na území Karlovarského kraje. V roce 2027 by měly být dokončené čtyři stavby, a to Knínice – Bošov, Žalmanov – Knínice, Olšová Vrata – Žalmanov a Karlovy Vary – Olšová Vrata.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR