l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Začala soutěž na průzkum dvou úseků

22. 7. 2021
ŘSD zahájilo výběrové řízení na provedení plošného záchranného archeologického průzkumu (ZAV). Archeologové budou před zahájením stavby prozkoumávat dva úseky, a to "D6 Hořesedly, přeložka" a "D6 Hořovičky, obchvat". Předpokládaná cena zakázky je 44,80 mil. Kč (bez DPH). Na obou úsecích nadále pokračují výkupy pozemků. V případě Hořesedel je vypořádáno je 79,86% pozemků, když chybí 28 listů vlastnictví. Na trase kolem Hořoviček je vypořádáno 36,76% pozemků a vypořádat chybí 43 listů vlastnictví. Předpoklad podání žádosti o vydání SP je v případě obou staveb je v září. Oba úseky D6 v celkové délce 14,4 km chce ŘSD začít stavět v roce 2022.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR