l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Výzkum začne na jaře

24. 1. 2022
Již za pár měsíců začne první viditelná přípravná část stavby více než 9 km dlouhého úseku dálnice D6 u Hořesedel. V trase budoucí dálnice byl proveden během letních a podzimních měsíců minulého roku zjišťovací archeologický výzkum. Ten odhalil celkem tři lokality, které budou předmětem záchranného archeologického výzkumu (ZAV). Jako nejnadějnější se z pohledu možných nálezů jeví lokalita u Novodvorského potoka, kde bylo nalezeno velké množství pravěkých objektů. Jedná se o objekty sídlištního charakteru, tedy kůlové jámy, zásobnice, hliníky, části chat, žlábky a podobně, a to z pravěkého období, konkrétně z doby bronzové. Vedle toho bylo v lokalitě zjištěno několik novověkých situací v podobě meliorací.
Ne všude však odhalil zjišťovací průzkum potenciální nálezové lokality. Severovýchodně, severně a západně od obce Hořesedly nebyly v lokalitě Nová Ves (až na výjimku jedné pece) nalezeny další archeologické objekty. Podobný ojedinělý nález v podobě dvou kůlových jam neznámého stáří byl zjištěn v lokalitě Rozkoš v okolí silnice vedoucí na Kněževes. Plošný ZAV začne na jaře, přičemž archeologické práce provede Česká společnost archeologická, která loni prováděla obdobný výzkum v trase budoucího úseku dálnice u Krupé.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR