l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Jsou podány žádosti o stavební povolení

28. 2. 2022
Hned na dva úseky plánované dálnice D6 podalo ŘSD tento týden žádosti o vydání stavebního povolení. Jedná se o akce “D6 Hořesedly, přeložka” a “D6 Hořovičky, obchvat” v souhrnné délce 14,4 km. Na obě akce aktuálně zároveň probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Také nadále běží majetkoprávní příprava. Zahájení staveb se předpokládá ve druhé polovině roku 2022. Úsek u Hořesedel se bude přímo napojovat na část D6 stavbu kolem Krupé, která bude slavnostně zahájena 3. března.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR